Kurv
Min Side

Der er varslet stormflod

Ved stormflod forstås en oversvømmelse på grund af ekstrem høj vandstand i havet. En vandstand er ekstrem, hvis den statistisk set kommer sjældnere end hvert 20. år.

Publiceret 19. oktober 2023

Sådan forebygger du skader, når der er varslet stormflod

Du skal gøre, hvad du kan for at forebygge skader ved stormflod. Du bør derfor:

  • Flytte indbo, herunder møbler, fra kælder og gulv til dele af dit hus, hvor det ikke blive oversvømmet, så skaden på dine ting bliver mindst mulig.
  • Forhindre vandet i at trænge ind i bygningen ved at lukke døre, vinduer, spjæld mv. 
  • Anskaffe sandsække, watertubes og lignende for at forhindre vandet i at trænge ind ved åbninger nær terræn. Se film fra Beredskabsstyrelsen om, hvordan du undgår vand i kælderen
  • Tilkalde assistance fra fx de lokale beredskaber, hvis der er behov for det.

Hvordan er jeg dækket ved en stormflod?

Skader efter vand fra en stormflod er ikke omfattet af den hus-, fritidshus- og/eller indboforsikring, du har hos os (dit forsikringsselskab).

Det er Naturskaderådet, der afgør, om du kan få erstatning for skader efter stormflod.

Hvornår er der stormflod?

Det er Naturskaderådet, som tager stilling til, om oversvømmelser fra hav og fjord kan anerkendes som stormflod, der giver ret til erstatning efter lov om visse naturskader.

Det er os (dit forsikringsselskab), som modtager og behandler anmeldelser af stormflodsskader og afgør, om og hvor meget der skal udbetales erstatning.

På Naturskaderådets hjemmeside kan du se, en lille film ”Er du dækket af stormflodsordningen?”, herunder hvad du kan få dækket, og i hvilke tilfælde der ikke ydes erstatning, også kaldet negativlisten.

Naturskaderådet informerer på deres hjemmeside om, hvilke områder der er anerkendt som stormflodsramt.

Hvad er Naturskaderådet?

Naturskaderådet er et uafhængigt råd. Rådets medlemmer er en uafhængig formand og repræsentanter fra kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet. Naturskaderådet har til opgave at afgøre, om der har været stormflod, og om der skal udbetales erstatning for skader efter stormflod.

Læs mere hos Naturskaderådet