Personoplysninger

1. Indsamling og brug af personoplysninger
Lærerstandens Brandforsikring (en del af LB Forsikring A/S) indsamler de oplysninger om dig og evt. skadelidte, som er nødvendige for at købe og administrere forsikringsprodukter og andre tilknyttede ydelser og behandle skader. Det kan fx være oplysninger som navn, adresse, CPR-nummer og e-mailadresse, forsikringsoplysninger, betalingsoplysninger eller oplysninger om skader.

Udover de oplysninger, du selv giver, indhenter vi oplysninger eksempelvis fra det Centrale Personregister (med henblik på opdatering af adresseoplysninger) samt fra andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Vi kan indhente oplysninger fra organisationer, foreninger mv., hvis medlemskab af den pågældende organisation, forening mv. er en forudsætning for, at du kan købe eller beholde dine forsikringer hos os. Vi kan også indhente oplysninger fra andre, hvis du har givet dit samtykke, eller med hjemmel i lovgivningen.

Vi opbevarer og anvender dine personoplysninger til brug for administration, rådgivning og markedsføring. Vi kan også anvende oplysningerne til undersøgelser og analyser med henblik på at forbedre vores produkter, rådgivning og tekniske løsninger.

2. Optagelse af telefonsamtaler
For løbende at kunne forbedre vores service, kan vi optage indgående telefonsamtaler mellem dig og os. Vi anvender udelukkende optagelserne til interne uddannelsesmæssige formål. Du har mulighed for i telefonsystemet aktivt på forhånd at fravælge optagelse af telefonsamtalen. Det er kun et begrænset antal medarbejdere, der har adgang til optagelserne. Vi opbevarer optagelserne sikkert og gemmer generelt optagelserne i 30 dage, hvorefter optagelserne slettes.

3. Videregivelse af oplysninger
Vi har tavshedspligt efter Lov om finansiel virksomhed og behandler derfor dine personoplysninger fortroligt.

Vi kan efter lovgivningen være forpligtet til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, eksempelvis i medfør af skattelovgivningen.

Vi videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger til andre, medmindre du har givet dit samtykke, eller med hjemmel i lovgivningen.

Vi videregiver personoplysninger til andre inden for rammerne af Lov om finansiel virksomhed og Persondataloven, for eksempel hvis det er nødvendigt for at gennemføre eller administrere en aftale med dig eller behandle din sag. Herunder kan vi videregive personoplysninger til samarbejdspartnere til administrative formål eller til organisationer, foreninger mv., hvis medlemskab af den pågældende organisation, forening mv. er en forudsætning for, at du kan købe eller beholde dine forsikringer hos os.

Hvis du skal have udbetalt et beløb til din Nemkonto eller har tilmeldt dine forsikringer til betalingsservice, videregiver vi dit CPR-nummer eller dit registrerings- og kontomummer til Nets Danmark A/S.

Hvis du får anvist erstatning via vores partner Scalepoint videregiver vi dine kontaktoplysninger, oplysninger om erstatningens størrelse og dit CPR-nummer til Scalepoint. Scalepoints persondatapolitik fremgår af de almindelige forretningsbetingelser, som du accepterer i forbindelse med gennemførelse af en transaktion hos Scalepoint. 

Misligholder du dine forpligtelser over for os, kan vi indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende regler herfor.

4. Din brug af hjemmesiden
Vi registrerer de personoplysninger, du afgiver her på siden, når du fx logger ind på Mit LB.

Hvis du har bedt om at modtage tilbud på en forsikring her på hjemmesiden, registrerer vi de oplysninger, du giver. Det kan være oplysninger om navn, adresse, e-mail, CPR-nummer og forsikringer i andre selskaber.

Hvis du anmelder en skade på Mit LB, registrerer vi de oplysninger, du giver om skaden.

Vi anvender de personoplysninger, du giver via hjemmesiden, på samme måde som andre personoplysninger, se afsnittet ”1. Indsamling og brug af personoplysninger” og ”3. Videregivelse af oplysninger”.

5. Indsigt i behandling af personoplysninger
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og brug af dine personlige oplysninger eller tilbagekalde et eventuelt samtykke. Du har desuden ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov for det.

Du skal kontakte os, hvis du vil benytte dig af din ret til indsigt, gøre indsigelse eller korrigere dine personlige oplysninger. Du skal oplyse medlemsnummer og policenummer, når du kontakter os. Du kan med fordel anvende vores indsigtsblanket.

Du kan til enhver tid redigere eller slette dine stamoplysninger på Mit LB.

6. Cookies
Vi bruger cookies på hjemmesiden. Læs mere i vores cookiepolitik.

7. Dataansvarlig
LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, er ansvarlig for behandlingen af dine personlige oplysninger.

8. Vilkår for brug af Mit LB
Alle rettigheder til indholdet på hjemmesiden tilhører LB Forsikring A/S. Indholdet må udelukkende anvendes til personlig brug, og enhver form for kommerciel brug af indholdet på hjemmesiden uden LB Forsikring A/S’s forudgående skriftlige godkendelse er forbudt. Som ulovlig kommerciel brug anses bl.a. enhver automatiseret indsamling eller lagring, herunder web scraping, crawling eller data mining, af indholdet på hjemmesiden eller af oplysninger, der kan beregnes eller udledes fra hjemmesiden.

9. Chat funktion
LB Forsikring har en chat-funktion på www.lb.dk. Chat-funktionen er krypteret.

Ved anvendelse af chat-funktionen registrerer vi de oplysninger, som du oplyser på chatten med henblik på at kunne besvare og håndtere din henvendelse. Vi foretager også logning af benyttelsen af chatfunktionen (herunder IP-adresser mv.) med henblik på dokumentation og udarbejdelse af statistik. 

Chatsamtalerne bliver som udgangspunkt slettet tre måneder efter, at du har chattet med os. 

Dine personoplysninger vil kunne blive behandlet af vores databehandlere, herunder service- og hostingpartnere beliggende inden for EU/EØS. Disse databehandlere behandler alene dine personoplysninger efter aftale med og instruks fra LB Forsikring.

Du har ret til at anmode LB Forsikring om indsigt i, berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger og gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger samt efter omstændighederne en ret til dataportabilitet.

Ønsker du at udnytte dine rettigheder, eller at klage over vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på telefon: 33 48 59 58 eller på e-mail: persondata@lb.dk, henholdsvis klage@lb.dk.

MainLayout.Basket [ ]