Sneen falder - få gode råd

Det er blevet vinter, og sneen er faldet. Vi ved aldrig hvilken slags vinter det bliver, kommer der meget sne og frost, eller bliver den mild? Når der kommer frost eller sne, er der ting du som husejer, skal holde øje med. Læs med her og få vores gode råd.

Fryser det, så vær opmærksom på udendørshaner. Luk tilførslen, og tøm dem for vand. Skru eventuelle slangestudser af udendørs vandhaner – så vandet lettere kan løbe ud.

Fjern is og sne fra fortovet. Se også efter istapper. Du kan blive gjort erstatningsansvarlig, hvis nogen kommer til skade foran dit hus.

Som husejer har du pligt til at fjerne sne på fortov og gruse eller salte mellem kl. 7 om morgenen og 22 om aftenen. Læs om dine forpligtelser på vejene i snevejr på borger.dk.

Tjek dine tagrender, så de er klar til sneen. Tag også et kig på tagnedløb, nedløbsbrønde og udendørs afløbsriste, så du sikrer, at de er tømte for blade og andet skidt. 

Tjek huset for fygesne

Fygesne opstår, når det sner og blæser på samme tid. Sneen hvirvles op og kan komme ind gennem små sprækker og revner. Når sneen smelter, kan det give skader på dit hus:

  • Se huset efter for revner og sprækker
  • Tjek dit loft efter for fygesne og om isoleringen på loftet er blevet våd
  • Fjern sne, der er kommet ind

Fjern sne på tage, fx din garage, carport eller dit drivhus. Tage med fx lav hældning kan ikke bære vægten af meget sne.

Når det tør - pas på vandskader

Tøvejr kommer efter sne. En masse vand kan skabe vandskader, så det er en god idé at forberede sig inden:

  • Fjern sne op af husmuren mens det stadig fryser
  • Fjern eventuelle istapper

Vær opmærksom på dine rør. Hvis dine rør er frosset til, og der ikke kommer vand ud af hanerne eller varme på radiatorerne, skal du lukke for hovedhanen. Er der sket en frostsprængning, kan der komme en vandskade, når røret tør igen.

Start med at tjekke for åbenlyse frostskader – de store skader er lette at se, men de små viser sig først, når du tænder for vandet. Åbn derfor stille og roligt for hovedhanen. Når vandet er løbet ind i rørene, kan du se, om vandmåleren kører, selv om der ikke tappes vand fra nogle vandhaner eller aftapningssteder, fx i forbindelse med en vaskemaskine – hvis den gør, har du sandsynligvis en utæthed og skal ringe efter en VVS’er. Luk for vandet.

Er uheldet ude?

Har du fået skader på dit hus, er det vigtigt, at du kontakter os hurtigst muligt. Samtidig er det vigtigt, at du gør, hvad du kan, for at skaden ikke bliver større, end den allerede er. Find kontaktoplysninger ved akutte skader her

Bolighjælpslinjen

Har du din husforsikring hos os, kan du ringe til vores bolighjælpslinje i dagtimerne på 46 97 50 31 og få hjælp til spørgsmål ved vand- og fugtskader, skadedyr, råd, svamp og skimmel, varme-/el-svigt, kloak og afløb. 

Læs om husforsikringen her

November 2021