Kurv
Min Side

Skade efter stormflod

Du skal selv sørge for at begrænse skaderne på dit hus efter en stormflod, fx ved at pumpe vand væk, affugte ejendommen eller rengøre indbo.

Publiceret 1. februar 2022

Undlader du at begrænse skaderne, kan det få betydning for din erstatning. I værste fald kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde jf. Lov om visse naturskader. 

Kan jeg begynde at udbedre skaderne?

Du kan godt sætte håndværkere i gang med at udbedre skaderne efter stormflod.

Du bør dog være opmærksom på, at du selv kan komme til at skulle betale udgifterne til reparationerne, hvis Naturskaderådet ikke anerkender reparationerne eller, at der ikke har været tale om stormflod i dit område.

Inden og når du begynder at udbedre skaderne, bør du tage billeder eller på anden vis dokumentere skaderne og evt. udskiftede genstande/bygningsdele. Dokumentationen skal bruges, når taksator skal vurdere skaderne.

Sådan får du erstatning efter stormflod

Bliver der erklæret stormflod i dit område, kan du søge om erstatning af skader efter stormflod senest 2 måneder efter skaden er sket.

Du anmelder skaden via Naturskaderådet hjemmeside.

Hvem behandler min skade?

Det vil være os (dit forsikringsselskab), der modtager og behandler anmeldelsen af din stormflodsskade.

Vi sender typisk en taksator ud til dig, som vurderer skadens omfang og afgør eventuel erstatning.

Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader og med udgangspunkt i reglerne i den statslige stormflods- og oversvømmelsesordning - og altså ikke efter reglerne i dit forsikringsselskab.