Historien bag fællesskabet

Sammen med forsikringsgrupperne Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA udgør vi forsikringsfællesskabet LB Forsikring A/S.

Vi er Danmarks 4. største forsikringsselskab på det private forsikringsmarked, og vi er kendetegnet ved at have meget tilfredse medlemmer.

I flere år i træk har vi ligget i top i en kundetilfredshedsundersøgelse foretaget af EPSI. 

Dengang på Møn
Det hele startede i 1880 på Møn, hvor førstelærer Carl Simonsen fandt på idéen til at danne en brandforsikring for lærere. En forsikring, der var billigere  hvis lærerne stod sammen. Og tilmed en forsikring, eller snarere en forening, hvis overskud kunne komme afdøde læreres trængende efterladte til økonomisk hjælp.

En medmenneskelig og gensidig tilgang var i fokus, og det er den stadig i dag, i allerhøjeste gang. For vores medlemmer kommer altid først.

Lærerstandens Brandforsikring er fortsat medlemsejet og tilbyder i dag forsikringer til lærere, undervisere og pædagoger og flere andre faggrupper. Ægtefæller, kærester og børn af medlemmer kan også blive medlem. Læs mere om de mange veje ind i Lærerstandens Brandforsikring her.