Juni 2021

Rejseforsikring

  • Dækker private rejser i Danmark
  • Dækker i hele verden - også i USA
  • Dækker hele husstanden

  Rejseforsikring Verden er et tillæg til indboforsikringen og koster 739 kr. om året (2021). Du kan udvide med en afbestillingsforsikring til 327 kr. om året (2021). 

Sådan køber du

Hvis du ikke har indboforsikring hos os

Rejseforsikring Verden er et tilvalg til din indboforsikring, så skal du købe den sammen med indboforsikringen.

Se indboforsikringen

Hvis du har indboforsikring hos os

Har du allerede din indboforsikring hos os, kan du tilvælge rejseforsikringen på din indboforsikring via Min Side.

På Min Side kan du også se, om du allerede har Rejseforsikring Verden på din indboforsikring.

Log på Min Side

Rejser og coronavirus

I perioden fra den 11. juni 2021 til og med 31. oktober 2021 dækker rejseforsikringen også skader ved coronavirus under rejser til orange lande/områder i Europa.

I resten af verden er skader ved coronavirus kun dækket under rejser til grønne eller gule lande/områder. 

Vi opfordrer altid til, at du følger Udenrigsministeriet rejsevejledning.

Få mere information her

Har du spørgsmål til rejse- og afbestillingsforsikringen og corona-situationen?

Ring til os på 33 48 58 35


 • Mandag - torsdag: kl. 8.30-16.00
 • Fredag: kl. 10.00-16.00 

Dækning

Dækker
Dækker
Tilvalg
Sygdom og lægebehandling
Dækker akut sygdom og tilskadekomst under rejsen. Maksimal erstatning - Ubegrænset.

Har du en bestående sygdom, eller har du inden for de sidste to måneder været i kontakt med læge, hospital eller anden behandler i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst, er det en god idé at undersøge, om det har betydning for din dækning.

Du kan tage en test her på siden og se, om du har brug for en medicinsk forhåndsvurdering.
 
Hele verden inkl. USA
Dækker i hele verden - Også i USA og Canada.
 
Ferie i DK
Dækker ferier i Danmark i lejet feriebolig i mindst 2 overnatninger. Ophold på feriecentre, højskoler, campingpladser og festivalpladser sidestilles med ferie i lejet feriebolig. Ved ferierejser i Danmark dækker vi kun afbestilling og ødelagte feriedage.
 
Forsinket bagage
Dækker dine udgifter til erstatningskøb, hvis din indskrevne bagage bliver forsinket i over 5 timer til rejsemålet uden for Danmark. Maksimal erstatning - 20.800 kr. Dog højst 1.300 kr. pr. stk. bagage pr. døgn og højst 5.200 kr. pr. stk. bagage i alt.
 
Selvrisiko på lejebil
Når du lejer en bil på feriestedet, har du ikke behov for at købe tillæg, der dækker selvrisiko.

Har du købt en almindelig ansvar og kasko inkl. tyveri hos udlejer, dækker Rejseforsikring Verden den del af selvrisikoen, der overstiger 2.500 kr. Der er en maksimal dækning på 25.000 kr.
 
Ødelagte feriedage
Dækker feriedage, der bliver ødelagt, fordi du bliver syg eller kommer til skade. Vi dækker højst to sikrede, og hver sikret kan få op til 45.000 kr. i erstatning.
 
Erstatningsrejse
Dækker når en sikret bliver indlagt på hospitalet eller transporteret hjem på grund af sygdom eller tilskadekomst, når det berører mindst halvdelen af ferien.

Vi dækker alle medrejsende sikrede, og hver sikret kan få op til 45.000 kr. i erstatning.
 
Syge- og hjemtransport
Dækker udgifter til syge- og hjemtransport ved sygdom eller tilskadekomst. Maksimal erstatning - Ubegrænset.
 
Rejsedokumenter
Rejseforsikring Verden indeholder dækning i tilfælde af, at du får stjålet din billet, pas eller lignende.
 
Ægtefælle/samlever og børn
Forsikringen dækker alle i husstanden, både når I rejser sammen og hver for sig. Børn under 21 år, også delebørn, er dækket efter de flytter hjemmefra, så længe de bor alene.
 
24-timers alarmcentral
Vi har et samarbejde med Falck, der sikrer dig adgang til akut hjælp 24 timer i døgnet i hele verden.
 
Ansvarsdækning
Dækker dit ansvar for skade på hotel, værelse eller lejet feriebolig og indbo, som er i værelset eller boligen. Maksimal erstatning for personskade: 10 mio. kr. og for tingskade 5 mio. kr.
 
Rejseafbrydelse
Rejseforsikring Verden indeholder dækning for meromkostninger til hjemrejse, hvis du må afbryde din rejse for at deltage i en begravelse i Danmark, når der er tale om en person, som ikke er medlem af nærmeste familie.
 
Forsinket transportmiddel
Rejseforsikring Verden indeholder dækning, ved visse forsinkelser i fly-, tog- og bustrafik. Du kan få dækket dine rimelige og nødvendige ekstraudgifter med 1.300 kr. pr. påbegyndt døgn pr. sikret, dog højst 5.200 kr. pr. sikret.
 
Forsinket fremmøde
Rejseforsikring Verden indeholder dækning, hvis du uforskyldt og uforudseeligt kommer for sent til fx et fly, samt ved flyskift i samme lufthavn hvor den officielle transfer tid er overholdt.
 
Hjemkaldelse
Dækker udgifter til hjemrejse og evt. returrejse, når sikrede må afbryde rejse på grund af fx at nærmeste familie i Danmark dør eller bliver indlagt på hospital. Maksimal erstatning - Ubegrænset.
 
Sygeledsagelse
Dækker udgifter, når medrejsende ændrer en forudbestilt rejserute for at blive hos en sikret ledsager på grund af akut sygdom, tilskadekomst eller død. Maksimal erstatning - 3 personer. Hotelophold dækkes med højst 1.250 kr. pr. person pr. døgn. Lokaltransport til og fra hospital højst 1.000 kr. i alt.
 
Tandlæge og fysioterapi
Rejseforsikring Verden indeholder dækning for akut tandlægehjælp og fysioterapi.
 
Tilkaldelse
Dækker udgifter til rejse og ophold til personer, der rejser ud til sikrede fra Danmark på grund af den sikredes akutte sygdom, tilskadekomst eller død. Maksimal erstatning - 3 personer. Hotelophold dækkes med højst 1.250 kr. pr. person pr. døgn. Lokaltransport til og fra hospital højst 1.000 kr. i alt.
 
Skiferie
Dækker skiferier og andre former for aktiv ferie.
 
Lægelig fejlbehandling
Rejseforsikring Verden indeholder dækning for visse følger af lægelig fejlbehandling.
 
Evakuering og eftersøgning
Rejseforsikring Verden indeholder dækning for evakuering og eftersøgning på feriestedet.
 
Retshjælp og sikkerhedsstillelse
Rejseforsikring Verden indeholder dækning for retshjælp og sikkerhedsstillelse.
 
Leje af erstatningsbolig
Dækker visse udgifter til leje af tilsvarende feriebolig, når det hotelværelse eller den feriebolig, du skulle have boet i, ikke kan bruges på grund af en skade.
 
Afbestilling
Vi anbefaler, at du køber en afbestillingsforsikring, der dækker den ikke-refunderbare del af rejsens pris, fx transport, ophold, forplejning, sikrede skal betale, når rejsen afbestilles på grund af fx akut sygdom. Den maksimale erstatning er 45.000 kr. pr. forsikrede.

Husk at købe afbestillingsforsikringen, inden du bestiller rejsen.

Har du en bestående sygdom, eller har du inden for de sidste to måneder været i kontakt med læge, hospital eller anden behandler i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst og skal til at bestille rejse, er det en god idé at undersøge, om det har betydning for din dækning. Det samme gælder, når du skal betale 2. rate.

Du kan tage en test her på siden og se, om du har brug for en medicinsk forhåndsgodkendelse.
 

Kan jeg blive medlem?

Du kan blive medlem på flere måder. Er du fx underviser eller har en pædagogisk profession, kan du blive medlem.
Her er nogle af de større professioner, som giver mulighed for at blive medlem:

 • Lærere
 • Gymnasielærere
 • Magistre (medlem af DM)
 • Pædagoger
 • Socialpædagoger
 • Talepædagoger
 • Ungdomspædagoger
 • Klubmedarbejdere
 • Præster

Ofte stillede spørgsmål

Jeg har været syg kort inden min rejse - hvad gør jeg?

Har du en bestående sygdom, været syg inden for 2 måneder eller er du kommet til skade inden afrejse?
Hvis du har haft kontakt med læge, hospital eller anden behandler, er det en god idé at undersøge, om det har betydning for din dækning på rejsen.

Tag testen her, og se om du har brug for en medicinsk forhåndsvurdering.

 

Rejsekortet skal det med på rejsen, og hvordan får jeg det?

Rejsekortet indeholder oplysninger om vores adresse og telefonnummer, som du vil kunne få brug for i tilfælde af skade på rejsen. Husk at skrive policenummeret på din indboforsikring på rejsekortet.

Sådan får du rejsekortet

Glemt rejsekortet
Har du ikke fået rejsekortet med på rejsen, kan du stadig få hjælp, hvis du bliver syg eller kommer alvorligt til skade.

Ring +45 70 15 55 00 til vores alarmcentral, der er åben hele døgnet.

Jeg skal på skiferie - dækker Rejseforsikring Verden?

Ja, har du din rejseforsikring hos os, kan du trygt tage på skiferie.

Rejseforsikring Verden dækker dig og din husstand på aktive ferier som fx skiferier i op til 60 dage i hele verden. Hos os skal du ikke købe skitillæg.

Kan min udeboende søn på 19 år få dækket sit indbo, når han er ude at rejse. Han bor sammen med sin kæreste og en kammerat?

Din søn skal købe sin egen forsikring, da han bor sammen med sin kæreste.

Han er dækket på sin ulykkesforsikring indtil han bliver 21 år, for det er en personlig forsikring – men når han flytter sammen med sin kæreste eller får barn, er han ikke længere med på fars og mors forsikring.

Har vi nogen dækning via rejseforsikringen, som hjælper os når vi skal leje bil i udlandet?

Forsikringen dækker, når et udlejningsfirma eller udlejer opkræver selvrisiko ved skade på lejet personbil. Du skal selv betale de første 2.500 kr. af selvrisikobeløbet.

Forsikringen dækker med højst 25.000 kr.

Er der rejser Rejseforsikring Verden ikke dækker?

Rejseforsikring Verden dækker dig ikke under erhvervsarbejde, rejser i forbindelse med jobsøgning, guideophold eller behandlingsrejser.

Dækker Rejseforsikring Verden forsinket bagage?

Hvis din bagage skulle blive forsinket i mere end 5 timer i forhold til ankomsttidspunkt til jeres rejsemål uden for Danmark, dækker vi udgifter til erstatningskøb/leje, dog højst 1.300 kr. pr. forsinket bagage pr. døgn.

Vi dækker højst 5.200 kr. pr. stk. forsinket bagage, og den samlede erstatning kan højst udgøre 20.800 kr. pr. skade. pr. rejse.

Det blå kort (EU-sygesikringskort), skal jeg have det med på rejser i Europa?

Ja, det blå kort er din dokumentation for, at du er socialt sikret i Danmark.

Har du din rejseforsikring hos os, kan du og din husstand trygt rejse i hele verden.

På rejser i EU, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz, skal alle i husstanden tage det blå EU-sygesikringskort med. Kortet giver dig adgang til offentlig lægehjælp på lige fod med borgerne i det land, du rejser til.

Rejseforsikring Verden dækker derudover bl.a. egenbetaling, sygetransport og andre rimelige og nødvendige udgifter til behandling.

Husk at bestille det blå EU-sygesikringskort via borger.dk i god tid inden ferien.

Hvis mit rejseselskab går konkurs - dækker Rejseforsikring Verden?

Rejseforsikring Verden dækker ikke tab som følge af, at dit rejseselskab går konkurs.

Har du købt din flybillet gennem en søgemaskine på internettet, kan du kontakte den udbyder, da de kan have konkursdækning ved køb af flybilletten.

Har du købt en pakkerejse, kan du læse mere om dine rettigheder gennem Rejsegarantifonden

Kan jeg opsige en Forlænget rejseforsikring, hvis jeg kommer hjem før forventet?

Ja, du kan opsige din Forlængede rejseforsikring med kort opsigelsesvarsel. Det vil sige løbende måned + 30 dage.

Rødt Kort og grønt kort - Hvor og hvornår skal jeg have dem med på bilferie?

Rødt Kort-appen

Har du din kaskoforsikring hos os, er du med i Rødt Kort-ordningen og dækket for vejhjælp i udlandet.

Læs om hvordan Rødt Kort dækker og få gode råd.

Download appen på SOS Internationals hjemmeside

Det grønne kort

Du har kun brug for det grønne kort, hvis du rejser til de tidligere østlande og visse lande uden for Europa. Det grønne kort beviser, at dit køretøj er ansvarsforsikret og gælder 1 år ad gangen.

Læs mere om det grønne kort her

International anmeldelsesblanket

Det er en god idé at printe en international anmeldelsesblanket ud og tage med til udlandet, hvis du skulle få et uheld med din bil, hvor et andet udenlandsk registreret køretøj er indblandet.

Coronavirus - skal du rejse?

Se, hvordan du er dækket, hvis du har bestilt – eller planlægger at bestille – en rejse til udlandet.

Hold dig opdateret her

Kundeservice