Sådan undgår du brand om sommeren

Eksperter varsler om mere varme i fremtiden, og allerede nu ser vi lange, knastørre somre. Det øger brandfaren, og du skal derfor tænke dig om, inden du sætter ild til fx ukrudt, grill og bål.

Om sommeren skal det dejlige vejr nydes. Du ordner måske have, griller bøffer eller laver bål i naturen. Men desværre kan det gå galt med den åbne ild, fordi naturen er tør og let antændelig på denne årstid.

Beredskabsstyrelsen anbefaler derfor, at du tager en række forholdsregler, når du arbejder med åben ild.

Når du tænder bål

Bålet skal være 10 meter fra huse og 15 meter fra stråtækte huse, skov og let antændelige materialer. Byg bålet op, så det er helt stabilt og brug aldrig benzin eller lignede til antænding. Sluk bålet med vand – ikke sand eller jord.

Hvis det blæser kraftigt, må du ikke tænde bål.

Når du bruger ukrudtsbrænder

Du må kun bruge ukrudtsbrænder, når du er i god afstand til bygninger, biler og plankeværk. Jorden og bevoksningen må ikke være tør, og du skal huske, at ukrudtet kun skal svitses – ikke brændes.

Vær sikker på, at ukrudtsbrænderen er helt kold og afmontér gassen, inden du forlader den. Tjek også, at der ikke ligger gløder tilbage der, hvor du har brugt den.

Når du hygger under terrassevarmeren

Husk, at en terrassevarmer er til udendørs brug, og placér den altid i god afstand til brandbare ting, som fx markiser og stråtag. Vær sikker på, at terrassevarmeren ikke kan vælte.

Når du holder grillaften

Grillen skal placeres udendørs på et solidt, brandsikkert underlag 5 meter fra bygninger og 15 meter fra stråtag og letantændelige ting – gerne på fliser og aldrig på tør bevoksning. Du må bruge briketter og tænde op med fx en grill-starter men aldrig benzin og lignende.

Hav altid vand klar, så du kan slukke grillen, hvis der er behov for det. Dog må du ikke bruge vand på en gasgrill. Grillen må aldrig flyttes indendørs – heller ikke når den er slukket. Vent derimod til næste morgen med at tømme grillen og vær sikker på, at asken er helt våd.

Når du laver Sankt Hans bål

Hvis du kaster dig ud i at lave det store Sankt Hans bål selv, skal du holde tungen lige i munden. Bålet må laves 30 meter fra bygninger med hårdt tag, 60 meter fra antændelige marker og 200 meter fra stråtag, grantræer, brandfarlige stoffer og let antændelige materialer, som fx benzin, halmballer og tørt træ.

Bålet må ikke tændes med optændingsvæske, benzin eller sprit, og det skal være under konstant opsyn, indtil der ikke er ild eller gløder tilbage.

Hvis det blæser kraftigt, må du ikke brænde dit Sankt Hans bål af.

Der kan være forbud mod åben ild

Under lange perioder med tørke og varme, kan det være helt forbudt at bruge åben ild. Hold derfor øje med nyhederne, og respektér altid et forbud.

Få mere information på Beredskabsstyrelsens hjemmeside

juni 2021