Dækning

Dækker
Dækker
Tilvalg
Varigt men på grund af ulykkestilfælde
Vi anbefaler, at du vælger en mengrad på 5 %. Vi følger Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings mentabel, når vi opgør størrelsen af mengrad.
Ved ulykkestilfælde forstår vi en pludselig hændelse, der forårsager personskade.
 
Udgifter til behandling
Dækker nødvendige udgifter med op til 7.300 kr. (2021) til behandling hos læge, fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog som følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde.
 
Fritids- eller heltidsdækning
Fritidsdækning dækker dig i fritiden.
Heltidsdækning dækker dig døgnet rundt, også på arbejde, under studieforsøg og i praktik.
 
Tandskader
Dækker rimelige udgifter til tandbehandling som følge af et ulykkestilfælde.
 
Farlig sport
Forsikringen dækker invaliditet som følge af ulykkestilfælde, der er opstået under udøvelse af farlig sport.
 
Tillægserstatning ved men over 30 %
Giver ret til dobbelterstatning ved varige men på over 30 % efter et ulykkestilfælde.
 
Begravelsesdækning til børn
Børn har automatisk en begravelsesdækning på 50.000 kr., der ikke kan forhøjes eller fravælges.
 
Fører af motorcykel
Dækker dig, når du kører på motorcykel/scooter.
 
Dødsfaldsdækning
Vi betaler en aftalt dødsfaldserstatning, når et ulykkestilfælde er den direkte årsag til sikredes død, og dødsfaldet sker inden for 1 år efter ulykkestilfældet.
 

Kan jeg blive medlem?

Du kan blive medlem på flere måder. Er du fx lærer eller har du en pædagogisk profession, kan du blive medlem.
Her er nogle af de større professioner, som giver mulighed for at blive medlem:

  • Lærere
  • Gymnasielærere
  • Magistre (medlem af DM)
  • Pædagoger
  • Socialpædagoger
  • Ungdomspædagoger
  • Præster