Campingvognsforsikring

  • Kørende campingvogn
  • Stationær campingvogn
  • Trailer
  • Teltvogn

Med vores campingvognsforsikring kan du køre sikkert på ferie. Forsikringen kan dække campingvogn inkl. fortelt, trailer eller teltvogn. Du kan udvide forsikringen med billig vejhjælp. 

Ring eller skriv til os

Få din pris, når du ringer til os. Eller bestil et opkald

Sådan dækker campingvognsforsikringen

Standarddækninger

Brand
Indboforsikringen dækker dit private indbo og løst inventar i vognen, hvis det bliver beskadiget ved en brand. Kaskoforsikringen dækker, hvis din campingvogn bliver beskadiget af en brand. Ved brand forstås en løssluppen flammedannende ild, eksplosion, lynnedslag og kortslutning.
Kollision

Indboforsikringen dækker dit private indbo og løst inventar i vognen, hvis det bliver beskadiget ved en kollisionsskade.

Kaskoforsikringen dækker, hvis din campingvogn bliver beskadiget ved en kollisionsskade.

Tyveri og hærværk

Indboforsikringen dækker dit private indbo og løst inventar i vognen ved tyveriskader.

Kaskoforsikringen dækker tyveri, tyveriforsøg, røveri og ran.

Hærværksskader er også dækket på både indboforsikring og kaskoforsikringen.

Ved hærværk forstås skader forvoldt med forsæt og i ondsindet hensigt.

Vandskade

Indboforsikringen dækker dit private indbo og løst inventar i vognen, hvis det bliver beskadiget ved en vandskade.

Kaskoforsikringen dækker, hvis din campingvogn bliver beskadiget som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.

Elskade

Indboforsikringen dækker dit private indbo og løst inventar i vognen, hvis det bliver beskadiget som følge af skade på elektriske ledere eller komponenter, der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende.

Kaskoforsikringen dækker, hvis din campingvogn bliver beskadiget som følge af skade på elektriske ledere eller komponenter, der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende.

Stormskade
Dækker dit private indbo og løst inventar i vognen ved stormskader, skypumpe og derved forvoldt nedbørsskade.
Selve vognen og fastmonteret indbo

Dækker ved bl.a. brand, kollision, tyveri og hærværk.

Erstatningscampingvogn
Dækker udgifter til en tilsvarende campingvogn, hvis du ikke kan gennemføre en planlagt ferie i udlandet på grund af skade, som er omfattet af kaskoforsikringen på den forsikrede campingvogn.
 
Redning i udlandet

Rødt Kort fra SOS International dækker i det geografiske Europa indtil Ural samt Israel, Marokko, Tunesien, Tyrkiet og Iran.

Retshjælp
Dækker udgifter til visse private retssager, hvor sikrede er part som ejer og bruger af den forsikrede campingvogn.
Ekstra udstyr op til 10.000 kr.
Eftermonteret ekstraudstyr er dækker med indtil 10.000 kr.

Tilvalg

Vejhjælp
Dækker assistance fra Falck til bl.a. driftsstop, starthjælp, havari, fritrækning, hjulskift og Europadækning. Kan fravælges.
Indbo over 20.000 kr.
Har du indbo for mere end 20.000 kr., kan du tilkøbe yderligere dækning op til 100.000 kr.
Ekstra udstyr til over 10.000 kr.
Dækker eftermonteret udstyr som fx mover, parabol, solcelleanlæg, aircondition eller fælge for over 10.000 kr.
Stilstand

Er din campingvogn placeret på fast plads hele sommeren, kan du få en kaskodækning, der ikke omfatter kørselsskader til en attraktiv pris. Kontakt os for at høre nærmere.

Ofte stillede spørgsmål

Rødt Kort– hvordan får jeg det, og skal det altid med på campingferier i udlandet?

Ja, du skal have det røde kort på campingferier i udlandet. Kortet indeholder en oversigt over, hvordan du er dækket i udlandet, hvilke lande der gælder, samt kontaktoplysninger.

Læs mere om Rødt Kort - og se, hvordan du bestiller det

Dækker forsikringen tyveri fra campingvognen?
Din campingvogns kaskoforsikring dækker skader og tyveri af campingvognen, samt en værdi af 20.000 kr. i indbosum og eftermonteret ekstraudstyr for en værdi af 10.000 kr. Vi anbefaler derfor, at du køber en kaskodækning.

Har du brug for en højere sum, skal du købe en ekstradækning. På kaskodækningen har du også dækning for et mindre kontantbeløb, når du er på tur med campingvognen og bor i den.

Har du en indboforsikring hos os, dækker den det indbo, du medbringer til campingvognen under ture i denne – men kun i den periode, du selv bor i campingvognen.

Husk derfor at tømme din campingvogn for ting af værdi i perioder, hvor du ikke benytter den.
Hvordan er mit fortelt dækket?
Har du en kaskoforsikring på din campingvogn, er for- og entrételte dækket hele året.

Fra 1. november til 29. februar dækkes skader ikke på sommerfortelte som følge af storm, herunder skypumpe og derved forvoldt nedbørsskade.

Sommerfortelte til en indregistreret campingvognen er dækket hele året i kystnære dele af middelhavslandende og lande ved Adriaterhavet.
Kan jeg tilkøbe vejhjælp til min campingvogn?
Er din campingvogn kaskoforsikret, kan du tilkøbe vejhjælp, der dækker fritrækning og hjulskifte af campingvognen og dækkes både i Danmark og Europa indtil Ural/Bosporus (dog ikke Grønland, Island og Færøerne)
Er min campingvogn dækket af ansvar?
Når du er ude at køre med din campingvogn, dækker bilens ansvarsforsikring de skader campingvognen påfører andre personer eller deres ting.

Kend dine vilkår

Produktinformationsdokument (PID) Campingvogn

Se oversigt over dækninger m.m.
Downloadpdf

Vores nyeste vilkår til campingvognsforsikringen.

Har du forsikring hos os, log på Min Side, og se dine vilkår.
Downloadpdf

Vores nyeste retshjælpsvilkår. Har du forsikring hos os, log på Min Side, og se dine vilkår.

Downloadpdf