Campingvognsforsikring

  • Dækker kaskoskader
  • Indeholder indbodækning
  • Dækker i Europa

  Vi tilbyder forsikringer, der giver dig de dækninger, du har brug for til din campingvogn og dit fortelt. Med en campingvognsforsikring kan du trygt køre sommeren i møde.

Dækning

Dækker
Indbo
Kasko
Tilvalg
Stormskade
Dækker dit private indbo og løst inventar i vognens ved stormskader, skypumpe og derved forvoldt nedbørsskade.
 
 
Brand
Indboforsikring dækker dit private indbo og løst inventar i vognen hvis det bliver beskadiget ved en brand.
Kaskoforsikringen dækker hvis din campingvogn bliver beskadiget af en brand.
Ved brand forstås en løssluppen flammedannende ild, eksplosion, lynnedslag og kortslutning.
 
Kollision
Indboforsikringen dækker dit private indbo og løst inventar i vognen hvis det bliver beskadiget ved en kollisionsskade.
Kaskoforsikringen dækker hvis din campingvogn bliver beskadiget ved en kollisionsskade.
 
Tyveri og hærværk
Indboforsikringen dækker dit private indbo og løst inventar i vognen ved tyveriskader.
Kaskoforsikringen dækker tyveri, tyveriforsøg, røveri og ran.
Hærværksskader og også dækket på både indboforsikring og kaskoforsikringen.
Ved hærværk forstås skader forvoldt med forsæt og i ond hensigt.
 
Vandskade
Indboforsikringen dækker dit privat indbo og løst inventar i vognen hvis det bliver beskadiget ved en vandskade.
Kaskoforsikringen dækker hvis din campingvogn bliver beskadiget som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.
 
Elskade
Indboforsikringen dækker dit private indbo og løst inventar i vognen hvis det bliver beskadiget som følge af skade på elektriske ledere eller komponenter der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende..
Kaskoforsikringen dækker hvis din campingvogn bliver beskadiget som følge af skade på elektriske ledere eller komponenter der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende.
 
Selve vognen og fastmonteret indbo
Dækker ved bl.a. brand, kollision, tyveri og hærværk.
 
 
Erstatningscampingvogn
Dækker udgifter til en tilsvarende campingvogn, hvis du ikke kan gennemføre en planlagt ferie i udlandet på grund af skade som er omfattet af kaskoforsikringen på den forsikrede campingvogn.
 
 
Redning i udlandet
Dækker på det røde kort fra SOS International i det geografiske Europa indtil Ural samt Israel, Marokko, Tunesien, Tyrkiet og Iran.
 
 
Retshjælp
Dækker sager, hvor sikrede er part som ejer og bruger af den forsikrede campingvogn.
 
 
Ekstra udstyr op til 10.000 kr.
Eftermonteret ekstraudstyr er dækker med indtil 10.000 kr.
 
 
LB Vejhjælp
Dækker assistance fra Falck til bl.a. driftsstop, starthjælp, havari, fritrækning, hjulskift og Europadækning. Kan fravælges.
 
 
Ekstra udstyr
Dækker eftermonteret udstyr som fx mover, parabol, solcelleanlæg, aircondition eller fælge for over 10.000 kr.
 
 
Stilstand
Er din campingvogn placeret på fast plads hele sommeren, kan du få en kaskodækning, der ikke omfatter kørselsskader til en attraktiv pris. Kontakt os for at høre nærmere.
 
 

Kan jeg blive medlem

Du kan blive medlem på flere måder. Er du fx underviser eller har en pædagogisk profession kan du blive medlem. Her er er nogle af de større professioner, som giver medlemsberettigelse:

 • Lærere
 • Gymnasielærere
 • Magistre
 • Socialpædagoger

 

Se flere muligheder her

 • Talepædagoger
 • Ungdomspædagoger
 • Klubmedarbejdere
 • Præster

Ofte stillede spørgsmål

Det grønne kort – hvilke lande kræver, at jeg har det med på campingferie?

Det grønne kort beviser, at dit køretøj er ansvarsforsikret og gælder 1 år af gangen. Du har kun brug for det grønne kort, hvis du rejser til de tidligere østlande og visse lande uden for Europa.

Sådan bestiller du det grønne kort
Du bestiller det grønne kort på Mit LB. Husk at bestille kortet i god tid.

Pr. 1/1-16 skal du have det grønne kort med til følgende lande
Albanien, Marokko, Aserbajdsjan, Moldavien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Hviderusland, Rusland, Iran, Tunesien, Israel, Tyrkiet, Makedonien, Ukraine

Kosovo accepterer ikke det grønne kort
Vær opmærksom på, at myndighederne i Kosovo ikke accepterer det grønne kort. Det er vigtigt, at du køber en ansvarsforsikring ved grænsen – ellers kan du risikere at blive tilbageholdt i forbindelse med et færdselsuheld.

Opstår der problemer, fordi du ikke har dit grønne kort med, kan du ringe til SOS International på +45 70 10 50 52.

Det røde kort – hvordan får jeg det, og skal det altid med på campingferier i udlandet?

Har du tilkøbt kaskodækning til din campingvogn, sender vi dig et rødt kort, når du køber forsikringen.

Kaskodækningen omfatter dækning til hjælp ved kaskoskader og mekaniske skader i udlandet.

Du skal altid medbringe det røde kort på bilferier i udlandet. Kortet indeholder en oversigt over, hvordan du er dækket i udlandet og kontaktoplysninger.

Har du brug for et nyt rødt kort
Har du mistet det kort, du fik, da du købte kaskodækningen, kan du udskrive et nyt på SOS Internationals hjemmeside

Download det røde kort som mobilapplikation
Har du iPhone eller Android mobiltelefon, kan du gratis downloade en app, som indeholder de informationer, der fremgår af det røde kort.

Læs om app'en på SOS Internationals hjemmeside

Kan jeg tilkøbe vejhjælp til min campingvogn?

Er din campingvogn kaskoforsikret, kan du tilkøbe vejhjælp, der dækker fritrækning og hjulskifte af campingvognen og dækkes både i Danmark og Europa indtil Ural/Bosporus (dog ikke Grønland, Island og Færøerne)

Dækker forsikringen tyveri fra campingvognen?

Din campingvogns kaskoforsikring dækker skader og tyveri af campingvognen, samt en værdi af 20.000 kr. i indbosum og eftermonteret ekstraudstyr for en værdi af 10.000 kr. Vi anbefaler derfor, at du køber en kaskodækning.

Har du brug for en højere sum, skal du købe en ekstradækning. På kaskodækningen har du også dækning for et mindre kontantbeløb, når du er på tur med campingvognen og bor i den.

Har du en indboforsikring hos os, dækker den det indbo, du medbringer til campingvognen under ture i denne – men kun i den periode, du selv bor i campingvognen.

Husk derfor at tømme din campingvogn for ting af værdi i perioder, hvor du ikke benytter den.

Hvordan er mit fortelt dækket?

Har du en kaskoforsikring på din campingvogn, er for- og entre telte dækket hele året.
Fra 1. november til 29. februar dækkes skader ikke på sommerfortelte som følge af storm, herunder skypumpe og derved forvoldt nedbørsskade.
Sommerfortelte der er indregistreret campingvognen er dækket hele året i kystnære dele af middelhavslandende og lande ved Adriaterhavet.

Er min campingvogn dækket af ansvar?

Når du er ude at køre med din campingvogn, dækker bilens ansvarsforsikring de skader campingvognen påfører andre personer eller deres ting.

Kurv: [ ]