Kurv
Min Side

Automatiseret skadebehandling

For at gøre vores sagsbehandling hurtigere og smidigere, bruger vi i visse tilfælde automatiserede systemer og skadesbehandlingsrobotter i skadesager, når vi skal træffe afgørelser og opgøre erstatning. Vi kontrollerer regelmæssigt de systemer, vi bruger, så vi sikrer, at beregningerne og afgørelserne er korrekte.

Vi udvælger løbende de skadestyper, hvor behandlingen i forvejen er standardiseret, har faste erstatningstakster og opfylder visse faste kriterier (Læs om automatiseret skadebehandling). Hvis en skadesanmeldelse ikke opfylder kriterierne, foretager vi sagsbehandlingen manuelt.

Få mere information om, hvordan vi bruger automatiske individuelle afgørelser

Skadetyper der behandles automatisk

  • Cykeltyveri og andre skader på cykler
  • Pludselig skade på elektronik

Sådan behandler vi skader

Vi behandler hvert år over 200.000 skader af meget forskellig karakter. Hver sag kan naturligvis være ubehagelig for det berørte medlem, men hver gang er vi glade for at kunne hjælpe vores medlem godt videre.

I skadesbehandlingen arbejder vi med fuld tillid til vores medlemmer og ud fra principper om hurtig, proaktiv og serviceorienteret indsats, og vi forsøger altid at finde dækningsmuligheder fremfor afslag inden for forsikringsvilkårene og udbetaler derfor også omkring 1,8 milliarder kroner i erstatning om året.

Vi gør en stor indsats for at give en god service, også i skadebehandlingen, og har i flere år haft forsikringsmarkedets mest loyale og tilfredse kunder på privatmarkedet.

Skadeforløb der får os til at stoppe op
I ganske få tilfælde oplever vi dog skadeforløb, som får os til at stoppe op. Et forsikringsforhold kan nemlig udvikle sig så uheldigt, at vores risici er betydeligt ændret, og at vi – for det øvrige fællesskabs skyld – må overveje, om det kan fortsætte uden ændringer.

Det kan fx være et medlem der får stjålet 4 cykler på ét år, eller et medlem hvis 3 børn hver får ødelagt en telefon på samme år eller lignende situationer.

Vi har gennem årene lagt en linje, som vi har fundet rigtig, både ud fra et hensyn til det konkrete medlem, men også til resten af fællesskabet. Vi kan fx forhøje selvrisikoen på en specifik dækning (fx cykeltyveri), eller opsige en deldækning (fx pludselig skade på indboforsikringen).

Al sagsbehandling sker i overensstemmelse med forsikringsbranchens retslige og etiske kodeks.

Ved mistanke om forsikringssvindel

I sjældne tilfælde, kun ca. 0,1 % af vores skadessager, kan vi få mistanke om svindel, altså medlemmer der anmelder forhold, der ikke er sket, eller medlemmer der anmeldeler større skader, end der reelt er tilfældet.

Et forsøg på snyd og berigelse sker på bekostning af LB Forsikrings øvrige medlemmer og er – udover at være strafbart – uforeneligt med vores værdier.

Kan vi bekræfte mistanken, vil det naturligvis have konsekvenser i form af afvist erstatning, opsigelse af medlemsforholdet eller lignende. I enkelte tilfælde kan vi også vælge at foretage politianmeldelse.

Sådan undersøger vi mistanke om forsikringssvindel
I de få tilfælde hvor mistanken om svindel opstår, overgår sagsbehandlingen typisk til specielt uddannet personale med særlige forudsætninger (fx tidligere ansatte hos politiet) for at be- eller afkræfte mistanken.

Vi kan foretage yderligere undersøgelser og kontrol af de anmeldte sager. Det sker som hovedregel i dialog med medlemmet/skadelidte for at afklare forholdene, herunder nærmere undersøgelse af bilskader, fakturaer, politirapporter eller vi kan bede om uvildige eksperterklæringer.

De skridt, vi foretager, er altid proportionelle med sagerne, bygger udelukkende på fakta og med respekt for medlemmerne. Vi benytter os ikke af privatdetektiver eller eksterne ”opdagere”, og ingen af medarbejderne modtager bonus eller provisionsaflønning.

Vi kan vælge at inkludere optagelse af telefonsamtaler og møder, kontakt til vidner, indhentelse af teleoplysninger og i meget sjældne tilfælde kontakt til kolleger, familie eller nære venner (mod samtykke).

Overvågning og/eller optagelse af medlemmer eller skadelidte på offentligt tilgængelige steder er også en mulighed. Det er dog noget, vi kun vil gøre efter meget nøje overvejelse i yderst sjældne og ekstreme tilfælde, hvor vi finder at det vil være den eneste måde at beskytte fællesskabet mod konsekvenserne af forsikringssvindel. 

Personovervågning vil ske i overensstemmelse med lovgivningen på området og det kodeks som brancheorganisationen Forsikring og Pension har vedtaget (her kan du læse:  Bekendtgørelse om undersøgelser foretaget af forsikringsselskaber (retsinformation.dk) og Kodeks for særlig undersøgelse af forsikringssager (fogp.dk)

Vi orienterer altid medlemmerne om de undersøgelser, vi har foretaget, og de personoplysninger, vi har indsamlet som led i undersøgelserne i overensstemmelse med lovgivningen.