Gebyrer og afgifter 2018

Udover prisen bliver der lagt gebyrer og afgifter i forsikringstilbuddet. 

  • Skadeforsikringsafgift på 1,1 % af prisen
  • Miljøbidrag på biler 84 kr. pr. år
  • Afgift til stormflod og stormfald på i alt 60 kr. pr. år på brandforsikringer
  • Bidrag til garantifonden 40 kr. pr. år.

Bemærk at vi opkræver miljøbidrag og afgift til stormflod og stormfald ved den første opkrævning i kalenderåret. 

Øvrige gebyrer

  • Opkrævningsgebyret for betaling via Betalingsservice er 6 kr.
  • Opkrævningsgebyret for betaling via indbetalingskort er 30 kr.
  • Betaler du ikke præmien rettidigt, sender vi en påmindelse om manglende betaling. Vi sender i alt 2 påmindelser, og hver af disse pålægges et gebyr på 100 kr.

 Herudover opkræver vi ingen gebyrer. 

Spar penge på dine forsikringer

Billigere at betale helårligt

Betaler du din forsikring månedligt, kvartårligt eller halvårligt, kan du med fordel skifte til helårlig betaling.

Du sparer henholdsvis 4%, 3% og 2%. Du kan ændre betaling på Min Side.

Undgå rykkergebyr

Betaler du ikke din forsikring til tiden, sender vi dig en rykker, som pålægges et gebyr på 100 kr. Vi sender i alt op til 2 rykkere, hvorefter dækningen på din forsikring ophører. Du kan derfor med stor fordel tilmelde din forsikring til Betalingsservice og undgå høje rykkergebyrer. 

Du kan tilmelde dig via din bank/netbank eller på Min Side.

Betalingsservice

En anden god grund til at tilmelde din forsikring til Betalingsservice er, at hver gang du benytter indbetalingskort, betaler du et opkrævningsgebyr på 30 kr. Med Betalingsservice betaler du kun 6 kr. pr. gang. 

Du kan tilmelde din forsikring til Betalingsservice via din bank/netbank eller på Min Side.
MainLayout.Basket [ ]