Sådan holder du rotterne på afstand

Rodebunker i haven og foderbrætter til fuglene er sjældent det, der leder tankerne hen på rotter. Men der er grund til at være opmærksom.

Stil ikke affald uden for affaldsspanden
Sørg for ikke at stille affald uden for døren. Læg det i affaldsspanden med det samme.

Fodre fugle med omtanke
Det kan være hyggeligt at lokke havens småfugle til foderbrættet, men rotterne bliver desværre også lokket til, når fuglene fodres.

Ryd op i haven
Sørg for, at der ikke ligger rodebunker i haven, som rotterne kan lave rottereder og gemme sig i.

Klip buske og bevoksning
Klip tæt bevoksning inde ved huset, så rotterne ikke kan bruge planterne til at klatre ind i huset.

Luk huller, revner og sprækker
Tjek huset igennem, og reparér manglende lister, sprækker i sokkel og andre huller, hvor rotterne kan komme ind i huset. 

Hold øje med huller i og omkring bede og brøddæksler. Det kan være tegn på rotteaktivitet.

Tjek dine afløb
Sørg for at alle afløb har vandlås – nye afløb har vandlås, men det gælder ikke altid de gamle. Og tjek ved samme lejlighed, om risten er af rustfrit stål og skruet fast. Ellers kan rotterne gnave sig igennem eller skubbe risten op og på den måde komme ind i huset.

Køb en rottespærre
Få monteret en rottespærre, som forhindrer rotterne i at trænge ind i huset fra hovedkloakkerne. Husk at tjekke rottespærren en gang om året.

Sådan gør du, hvis der er tegn på rotter

Læs om husforsikringen her

September 2021