Kurv
Min Side

Historien bag fællesskabet

Sammen med forsikringsgrupperne Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA udgør vi forsikringsfællesskabet LB Forsikring A/S.

Vi er Danmarks 4. største forsikringsselskab på det private forsikringsmarked, og vi er kendetegnet ved at have meget tilfredse medlemmer.

I flere år i træk har vi ligget i top i en kundetilfredshedsundersøgelse foretaget af EPSI. 

Venner går en tur på stranden, hvor rejseforsikringen også gælder.

Dengang på Møn

Det hele startede i 1880 på Møn, hvor førstelærer Carl Simonsen fandt på idéen til at danne en brandforsikring for lærere. En forsikring, der var billigere – hvis lærerne stod sammen. Og tilmed en forsikring, eller snarere en forening, hvis overskud kunne komme afdøde læreres trængende efterladte til økonomisk hjælp.

En medmenneskelig og gensidig tilgang var i fokus, og det er den stadig i dag, i allerhøjeste grad. For vores medlemmer kommer altid først.

Lærerstandens Brandforsikring er fortsat medlemsejet og tilbyder i dag forsikringer til lærere, undervisere og pædagoger og flere andre faggrupper. Ægtefæller, kærester og børn af medlemmer kan også blive medlem.

Der er mange veje ind i Lærerstandens Brandforsikring.

Bliv medlem af fællesskabet