Om os

Det hele startede i 1880 på Møn, hvor førstelærer Carl Simonsen fandt på idéen til at danne en brandforsikring for lærere. En forsikring, der var billigere - hvis lærerne vel at mærke stod sammen.

Og tilmed en forsikring, eller snarere en forening, hvis overskud kunne komme afdøde læreres trængende efterladte til økonomisk hjælp. En medmenneskelig og gensidig tilgang var i fokus, og det er det stadig den dag i dag.

Lærerstandens Brandforsikring er fortsat medlemsejet og tilbyder i dag forsikringer til lærere, undervisere og pædagoger.

Sammen med forsikringsgrupperne Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA udgør vi LB Forsikring A/S - Danmarks 3. største forsikringsselskab på det private forsikringsmarked.

Vi er kendetegnet ved at have meget tilfredse medlemmer, og har flere år i træk ligget i top i en kundetilfredshedsundersøgelse foretaget af EPSI.