Lønsikring

  • Sikrer dig ved arbejdsløshed
  • Op mod 80 % af normal indtægt
  • Supplerer dine dagpenge

  Du skal være medlem af Lærernes a-kasse eller BUPL og BUPL-A for at kunne købe lønsikringen, da ordningen er baseret på, at du supplerer dine dagpenge med en tillægsydelse, der sikrer dig helt op mod 80 % af din normale indtægt.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad sker der, hvis jeg forhøjer min dækning?

Vælger du at forhøje din dækning, gælder reglerne om karens i forhold til forhøjelsen. Der går altså 180 dage, før du kan få den højere ydelse udbetalt.

En forhøjelse, du laver, mens du er ledig, får først virkning for kommende ledighedsperioder.

Hvor længe kan jeg få ydelser udbetalt?

Er du lærer
Du vælger selv, om du vil være dækket i 6 eller 12 måneder. Uanset hvilken dækningsperiode, du vælger, kan du i tilfælde af flere ledighedsperioder højest få udbetalt ydelser i 36 måneder i alt.

Er du pædagog
Du er dækket i 12 måneder og kan i tilfælde af flere ledighedsperioder højest få udbetalt ydelser i 36 måneder i alt.

Hvor meget får jeg udbetalt?

Ved ufrivillig arbejdsløshed får du en månedlig ydelse. Du vælger selv en tillægsydelse på mellem 1.000 kr. og 20.000 kr.om måneden. Dækningen kan sammen med dagpenge, sygedagpenge og indtægt fra evt. deltidsarbejde maksimalt udgøre 80 % af din hidtidige arbejdsindkomst.

Din hidtidige arbejdsindkomst er den indkomst, Lærernes a-kasse/BUPL-A bruger som grundlag for udbetaling af dagpenge.

Det vil normalt være din bruttoløn dvs. din løn inden fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag og tillagt dit eget bidrag til arbejdsgiverbetalt pensionsordning samt værdien af arbejdsgiverbetalte goder som fri bolig, telefon og lignende.

Du skal være opmærksom på, at hvis du udover Lønsikring for medlemmer af Lærernes a-kasse/Bupl-A har andre forsikringer, der dækker dig ved arbejdsløshed og sygdom, kan det i særlige tilfælde betyde modregning i dine arbejdsløshedsdagpenge.

Er der karenstid på lønsikringen?

Bliver du arbejdsløs eller opsagt inden for de første 180 dage efter, at du har tegnet din Lønsikring for medlemmer af Lærernes a-kasse/BUPL-A, er den ledighedsperiode ikke dækket.

Overflytning fra anden a-kasse
Er du nyt medlem i Lærernes a-kasse/BUPL-A og har tidligere været omfattet af en lønsikring, kan vi lade denne periode indgå, hvis du går direkte over uden at have en periode, hvor du er uforsikret.

Det kræver dog, at du ikke køber Lønsikring for medlemmer af Lærernes a-kasse/BUPL-A med en højere dækning, end du havde i din tidligere ordning. Gør du det, gælder 180-dages reglen.

Hvor kan jeg se, hvornår jeg får udbetalt penge, efter jeg er blevet ledig?

Det er aftalt med din a-kasse, hvornår du få udbetalt pengene.

Du kan se på din police, hvad der gælder for dig.

Er der krav til optjeningsperiode og ansættelsesforhold?

Optjeningsperiode
Du har en optjeningsperiode op til hver ledighedsperiode på 12 måneder. Det betyder, at du for at få ret til ydelser fra Lønsikring for medlemmer af Lærernes a-kasse/BUPL-A, skal have arbejdet som lønmodtager de 12 forudgående sammenhængende måneder i mindst 16 timer om ugen.
 
Arbejer du i en periode mindre end 16 timer om ugen, starter en ny 12-måneders optjeningsperiode.

Dimittend
Som dimittend er 12 måneders-perioden reduceret til 6 måneder, hvis du køber lønsikringen samtidig med, at du melder dig ind i Lærernes a-kasse/BUPL-A som dimittend.

Selvstændig
Som selvstændig kan du ikke få ydelser fra Lønsikring for medlemmer af Lærernes a-kasse/BUPL-A.

Kan jeg trække prisen for lønsikringen fra i Skat?

Du kan trække den pris, du betaler for lønsikringen fra i skat. Vi indberetter beløbet til Skat under punktet ligningsmæssige fradrag.

Du betaler B-skat af den ledighedsydelse, du får udbetalt fra lønsikringen.

Hvad sker der hvis jeg melder mig ud af a-kassen?

Melder du dig ud af a-kassen ophører forsikringen, og du mister retten til ydelser.

Vi får ikke besked fra Lærernes a-kasse/BUPL-A, hvis du melder dig ud. Du skal derfor selv kontakte os for at opsige din forsikring hos os.

Kan jeg købe lønsikringen, hvis jeg har mistanke om, at jeg snart bliver ledig?

Du kan godt købe Lønsikring for medlemmer af Lærernes a-kasse/BUPL-A, hvis du har mistanke om, at du snart bliver arbejdsløs.

Men du skal være indforstået med, at kommende arbejdsløshed, som du har kendskab til eller burde have kendskab til, når du køber forsikringen, ikke giver ret til dækning under den ledighedsperiode.

Har din arbejdsplads igangsat høringsforløb om din opsigelse, inden du køber forsikringen, vil den efterfølgende ledighedsperiode ikke være dækket, selv om du når at købe forsikringen mere end 180 dage før, du bliver opsagt.

Kan jeg blive medlem

Du kan blive medlem på flere måder. Er du fx underviser eller har en pædagogisk profession kan du blive medlem. Her er er nogle af de større professioner, som giver medlemsberettigelse:

 • Lærere
 • Gymnasielærere
 • Magistre
 • Socialpædagoger

 

Se flere muligheder her

 • Talepædagoger
 • Ungdomspædagoger
 • Klubmedarbejdere
 • Præster

Kurv: [ ]