Liv og pensionsforsikring

  • Giver erstatning til efterladte ved død
  • Økonomisk sikring ved invaliditet
  • Sikrer egen alderdom  

  Med en Liv og pensionsforsikring er du og din nærmeste familie bedre sikret økonomisk ved død, invaliditet og pensionering. Du køber forsikringen gennem AP Pension. Du kan købe forsikringen, hvis du er mellem 18-50 år.

Kontakt os for tilbud

Dækning

Dækker
Gruppelivsforsikring
Gruppeinvalidepension
Kritisk sygdom
Erstatning til efterladte ved død
Har du ægtefælle/samlever eller mindreårige børn, anbefaler vi, at du køber en livsforsikring, hvis du ikke har en livsforsikring gennem dit arbejde.

Forsikringen koster (2018):

1.236 kr. pr. år ved en sum på 530.000 kr.
2.472 kr. pr. år ved en sum på 1.060.000 kr.
2.964 kr. pr. år ved en sum på 1.271.900 kr.

Forsikringen kan suppleres med en invalidedækning, der udbetales ved varigt tab af 2/3 af erhvervsevnen i mindst et år.

Forsikringen koster (2018):

1.164 kr. ved en invalidesum på 354.000 kr.
2.328 kr. ved en invalidesum på 708.000 kr.
 
 
Månedlig ydelse ved tab af arbejdsevne
Forsikringen giver dig en månedlig aftalt ydelse indtil du fylder 60 år, hvis du mister 2/3 af din erhvervsevne på grund af sygdom eller ulykke.

Pris ved en årlig invalidepension (2018):

Forsikringen koster 2.028 kr. pr. år ved en sum på 54.700 kr.
Forsikringen koster 4.152 kr. pr. år ved en sum på 112.000 kr.
Forsikringen koster 5.820 kr. pr. år ved en sum på 157.000 kr.
Forsikringen koster 7.824 kr. pr. år ved en sum på 211.000 kr.
 
 
Engangsudbetaling kritisk sygdom
Vi anbefaler, at du køber en dækning for kritisk sygdom, der giver dig en engangsudbetaling i tilfælde af, at du får stillet en diagnose på en kritisk sygdom.

Forsikringen koster 1.392 kr. pr. år ved en sum på 173.000 kr. (2018).
 
 

Køb forsikring

Ring til os

33 95 76 80

Bliv ringet op

Bestil nu

Kan jeg blive medlem

Du kan blive medlem på flere måder. Er du fx underviser eller har en pædagogisk profession, kan du blive medlem.
Her er nogle af de større professioner, som giver mulighed for at blive medlem:

 • Lærere
 • Gymnasielærere
 • Magistre
 • Socialpædagoger

 

Se flere muligheder her

 • Talepædagoger
 • Ungdomspædagoger
 • Klubmedarbejdere
 • Præster

Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan købe forsikringen?

Er du mellem 18 og 49 år, kan du købe Liv og Pensionsforsikring hos os, hvis du kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger. Det forudsættes, at præmiebetaling sker via Nets Betalingsservice.

Hvem udbetales livsforsikringen til ved død?

Ved død udbetales den aftalte sum til:

 1. Ægtefælle
 2. Samlever (kræver, at I har boet sammen i 2 år eller venter barn sammen)
 3. Børn eller børnebørn
 4. Arvinger efter testamente
 5. Andre arvinger

Hvis du ikke har nr. 1 i rækken, går du videre til nr. 2 i rækken osv.

Hvordan bestiller jeg liv og pensionsforsikringen?

Ønsker du et tilbud på Liv og pensionsforsikringen, kan du ringe eller skrive til os.

Hvornår ophører dækningen?

Din forsikring ophører med udgangen af den måned, hvori din præmiebetaling stopper, dog senest når du fylder 65 år, eller hvis aftalen mellem AP Pension og dit forsikringsselskab opsiges af en af parterne.
MainLayout.Basket [ ]