Kurv
Min Side

Min Side, telefonen og prisberegnerne lukker i en kort periode

Fra tirsdag aften den 4/6 kl. 18.30 til og med søndag aften den 9/6 kan du ikke bruge Min Side, beregne pris, ringe til vores salg- og serviceafdelinger eller skrive til os pga. en større systemopdatering.
Læs mere

Rejse i udlandet: Spørgsmål og svar, når du vil anmelde en skade

Hvornår kan jeg få dækket ødelagte feriedage eller en erstatningsrejse?

Din rejseforsikring indeholder dækning for ødelagte feriedage og er erstatningsrejse, dog ikke hvis der er tale om forlænget rejseforsikring.

Ødelagte feriedage
Du kan få dækket ødelagte feriedage, når du på grund af akut sygdom eller tilskadekomst har været indlagt, eller hvis en lokal behandlende læge har vurderet, at du skulle opholde dig i ro indendørs i ferieboligen. Der kan også gives dækning, hvis du fx ikke kunne stå på ski på din skiferie, eller hvis du bliver hjemkaldt, hjemtransporteret eller evakueret.

Erstatningsrejse
Du kan få en erstatningsrejse, når du på grund af akut sygdom eller tilskadekomst, har været indlagt i mindst halvdelen af den planlagte rejseperiode, samt hvis du er blevet hjemtransporteret eller hjemkaldt i første halvdel af ferien.

Skal jeg skrive alle rejsedeltagere på skadeanmeldelsen?

Du skal som udgangspunkt skrive alle rejsedeltagere på skadeanmeldelsen. Det vil sige personer på dit rejsebevis, din billet, eller hvis du rejser med en mindre rejsegruppe.

Rejser du i en større gruppe, fx studietur med din klasse, skal du kun skrive medrejsende fra din egen husstand.

Min bagage var forsinket. Skal jeg anmelde til flyselskabet?

Du skal anmelde forsinkelsen i lufthavnen og få en PIR-rapport. Bagefter kan du søge erstatning hos os eller flyselskabet, men ikke begge steder på en gang.

Du skal sørge for at gemme og indsende din PIR rapport, flybilletter, boarding pass, bagagetags og kvitteringer for dine erstatningskøb eller for de ødelagte ting.

Mit fly var forsinket, kan jeg få en kompensation for det?

Når dit fly er forsinket, er det som udgangspunkt flyselskabet, der har ansvaret for at dække dine ekstraudgifter og kompensere dig for selve forsinkelsen. Du kan læse mere om dine rettigheder som passager på Forbruger Europa.

Hvis ikke flyselskabet overtager dine udgifter, kan forsikringen dække dine rimelige og nødvendige udgifter, hvis du har været forsinket.

Du kan ikke få udbetalt kompensation for mistet ferie eller tabt arbejde ved forsinket transport. Der er heller ikke dækning for tab af fx hotelophold eller transport, som du ikke får brugt på grund af forsinkelsen.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er alle typer forsinkelser, som er dækket, og at forsinkelsen skal være over 5 timer.Forsinkelser i forbindelse med strejke og lockout er ikke dækket af forsikringen. 

Kan jeg få dækket mine udgifter til telefonopkald?

De opkald, du har haft til/fra Falck Global Assistance og til os, er dækket. Du skal indsende en specificeret telefonregning, hvor telefonnumre og beløb fremgår.

Har du været indlagt i over 24 timer, kan du yderligere få dækket andre opkald op til 500 kr.

Kan jeg anmelde tyveri på min rejseforsikring?
Nej, hvis tyveriet sker under din ferie i udlandet eller i Danmark, skal det anmeldes til din indboforsikring. Dækningen ydes efter de vilkår og summer, der gælder for din indboforsikring.
Hvad skal I bruge for at kunne vurdere, om jeg kan få dækket ødelagte feriedage eller en erstatningsrejse?

Vi har brug for, at du sender os:

  • En beskrivelse af dit sygdoms-/skadeforløb. Fortæl gerne dag for dag, fx hvornår du blev syg/kom til skade, hvornår du søgte læge første gang, hvornår du blev rask, og hvordan det påvirkede din ferie.
  • Dokumentation fra læge eller hospital på feriestedet med oplysninger om, hvad du har fejlet, og hvilken behandling du har modtaget.
  • En opgørelse af rejsens pris, altså dine samlede udgifter til feriebolig og transport for hele ferieperioden. Kørte du egen bil, skal du blot fortælle adressen til feriemålet, samt antallet af personer i bilen. Forplejning og lommepenge medregnes ikke som en del af rejsens pris.
  • Eventuelle kvitteringer for turistmæssige aktiviteter såsom leje af udstyr eller lignende, som du ikke kunne deltage i/bruge, og ikke kunne få refunderet.

 

Hvornår skal jeg anmelde skaden, og kan den blive for gammel?

Du kan anmelde skaden online, når det passer dig bedst. Det kan sagtens vente, til du kommer hjem fra din ferie.

Din sag forældes som udgangspunkt først efter 3 år.

Jeg har haft flere skader på min rejse. Hvor mange skadeanmeldelser skal jeg udfylde?
Du skal udfylde en skadeanmeldelse for hver enkelt skade.
Hvem er omfattet af min rejseforsikring?
  • Det er du og din husstand. Husstand betyder familiemedlemmer, som har samme folkeregisteradresse som dig
  • Din bofælle, hvis I kun er 2, der bor på adressen
  • Udeboende børn, hvis de er under 21 år ved afrejse, ikke lever i fast parforhold, har børn boende hos sig og ikke er omfattet af anden forsikring
  • Din ægtefælle eller samlever, der er flyttet på plejehjem eller i beskyttet bolig
På anmeldelsen spørger I, om jeg har et kreditkort, hvorfor det?

Du kan have en rejseforsikring tilknyttet dit kreditkort. Har du også Rejseforsikring Verden hos os, er du dobbeltforsikret, og vi og det andet selskab skal deles om skadeudgiften. Du behøver ikke selv at anmelde skaden begge steder, det sørger selskaberne selv for.

Kreditkort kan fx være: MasterCard, Eurocard, Diners (Visa/Dankort er ikke et kreditkort).

Hvis du ikke ved, om der er en rejseforsikring på dit kort, kan du spørge din bank.

Hvor mange skadeanmeldelser skal jeg udfylde, hvis vi er mere end en, som har været syg/kommet til skade?

Du kan udfylde en skadeanmeldelse for hver person. Men det er også fint, hvis du nøjes med at udfylde én anmeldelse. Det vigtigste er, at sygdoms- eller skadeforløbet er beskrevet for hver person, og at vi kan se, hvilke udgifter der er knyttet til hvem og for hvilken sygdom eller tilskadekomst.

Du kan også sende et separat dokument med denne information sammen med din anmeldelse.