Terrorangreb i Barcelona

Hvis du har bestilt en rejse til Barcelona, dækker vi afbestilling af planlagte rejser med afrejse til og med d. 20. august 2017. Er du direkte berørt af situationen, kan du kontakte Falck Global Assistance på +45 70 15 55 00.

Lønsikring

Anmeld din skade online ved at logge på Mit LB med dit NemID.

Når din anmeldelse er sendt, modtager du en e-mail fra os.

Log på Mit LB

NB: Er du omfattet af en kollektiv lønsikring gennem din fagforening, skal du anmelde din ledighed til dem.

Har du spørgsmål, kan du ringe til os i vores åbningstid.

Gode råd til når du anmelder din skade:

  • Du skal bruge dato for din afskedigelse, din ansættelsesperiode og din sidste dag med løn i anmeldelsen
  • Vedhæft kopi af lønsedler, din opsigelse og udbetalingsspecifikationer fra din A-kasse. Det skal vi bruge når vi behandler din sag.
  • Vær opmærksom på, at der er enkelte filtyper, vi ikke kan modtage. Se hvilke filtyper vi kan modtage

Ofte stillede spørgsmål når du vil bruge din lønsikring

Hvad betyder ufrivillig arbejdsløshed?

Det betyder, at du skal være opsagt af din arbejdsgiver.

Har du selv sagt op, skal der være særlige omstændigheder, for at forsikringen dækker.

Hvilken dokumentation skal jeg sende?

Du anmelder via vores hjemmeside, at du er blevet arbejdsløs. Herudover sender du kopi af 6 lønsedler, kopi af din opsigelse og udbetalingsspecifikationer fra din a-kasse.

Hvilken konto får jeg pengene udbetalt til?

Vi betaler altid til din NemKonto medmindre andet er aftalt med dig.

Hvad sker der, hvis jeg holder ferie i min arbejdsløshedsperiode?

For at forsikringen dækker, er det en betingelse, at du har ret til dagpenge fra din A-kasse.

Mens du holder ferie, får du ikke dagpenge, og vi kan derfor heller ikke udbetale din ydelse fra forsikringen.

De manglende uger vil dog blive udbetalt, hvis du forsat er ledig når din dækning ophører efter 6 eller 12 måneders ledighed.

Hvor skal jeg anmelde min ufrivillige arbejdsløshed ?

Du kan anmelde ved at logge på Mit LB og anmelde din arbejdsløshed under punktet lønsikring.

Hvor meget får jeg udbetalt?

Du har købt forsikringen med en ydelse, som maksimalt kan være 80 % af din tidligere arbejdsindkomst inklusive alle former for dagpenge fra din a-kasse, sygedagpenge og pensions-/forsikringsbeløb.

Du kan se, den ydelse, du har valgt på din police, som ligger på Mit LB.

Ydelsen er skattepligtig, og vi indberetter beløbet til SKAT.

Hvornår kan jeg få lønsikring udbetalt ?

Det er en betingelse, at du er ufrivillig arbejdsløs, er tilmeldt jobcenter, står til rådighed, har ret til dagpenge og ikke har fået karantæne.

Der kan være en selvrisikoperiode - den fremgår af dine forsikringsvilkår. Herefter skal der gå yderligere 30 dage, inden vi udbetaler den første ydelse.

Hvornår kan jeg bruge min lønsikring?

Der skal gå 180 dage (6 måneder), fra forsikringen træder i kraft (den dag vi modtager din underskrift på den udfyldte ansøgning), før du kan gøre brug af forsikringen.

Det er endvidere en betingelse, at du har arbejdet som lønmodtager i minimum 12 sammenhængende måneder, op til du blev arbejdsløs.

Hvad sker der, hvis jeg får tilbudt et vikariat eller midlertidligt arbejde?

Ønsker du at begynde midlertidigt arbejde i en periode, er der mulighed for, at forsikringsydelsen kan fortsætte, så du får udbetalt resterende måneder efter afslutningen af det midlertidige arbejde. Det skal du blot aftale med os.

Kurv: [ ]