Kurv
Min Side

Indboforsikring: spørgsmål og svar, når du vil anmelde en skade

Jeg har fået en skade, hvordan begrænser jeg skaden?

Du har pligt til at sikre, at skaden ikke udvikler sig yderligere, men det skal ske uden fare for dig selv eller dem, der hjælper dig med at begrænse skaden.

Har du brug for råd eller vejledning til at begrænse skaden, kan du kontakte vores skadeafdeling på 33 48 58 42.

Ved indbrudstyveri eller hærværk med skade på dør eller vindue
Sæt en plade for den beskadigede dør eller det beskadigede vindue for at skærme af, så der ikke er direkte adgang til dit indbo.

Ved tyveri af nøgler
Har du fået stjålet nøgler til dit hus, og er det nemt at finde frem til, hvor du bor. Derfor skal du sikre dit indbo ved at tage hjem, indtil din lås kan omstilles.

Ved tyveri af bilnøgler
Er din bil kaskoforsikret hos os, skal du straks sikre din bil mod tyveri, fx ved at blokere din bil med en anden bil. Den bil, der sættes bagved din, skal have drejet forhjulene til en yderstilling, som vil besværliggøre, at bilen skubbes væk. Du kan også montere en ekstra ratlås på bilen.

Uanset hvordan du sikrer din bil, skal du ringe til vores bilskadeafdeling på 33 48 58 22 for at få vejledning om, hvordan du sikrer bilen.

Ved brandskade
Ved mindre brandskade vasker du sod af og lufter godt ud for at fjerne røglugten.

Ved vandskade
Er vandet rent, skal du sætte de vandskadede ting til tørring.
Er det kloakvand eller andet snavset vand, så brug plastikhandsker og andet sikkerhedsudstyr. Kan du ikke gøre tingene ordentligt rent, skal du smide dem ud.

Sørg for at tage billeder af tingene, inden du smider dem ud, og gem billederne, indtil din skade er afsluttet.

Jeg har brug for psykologisk krisehjælp. Dækker min forsikring?

Din forsikring betaler op til 10 timers psykologisk krisehjælp via Falck ved pludseligt dødsfald blandt nære pårørende, hvis du er direkte involveret i en ulykke, ved indbrud eller indbrudsforsøg, skilsmisse eller i forbindelse med abort.

Har du brug for hjælp, ringer du til Falck på 70 15 55 00. Husk at oplyse, at du er forsikret hos os.

Hvad er Scalepoint?

Scalepoint er den side, hvor vi gør din erstatning klar, når vi har gjort din skade op.

På Scalepoint-sidenkan du gøre brug af deaftaler, vi har indgået med leverandører. Det betyder, at du kan købe ting svarende til det beskadigede eller lave gavekort til forhandlere.

Du kan også vælge at få overført din erstatning til en bankkonto.

Du har adgang til din Scalepoint-side i 365 dage fra din skade er gjort op, så længe der står mere end 100 kr. på siden. Erstatningsbeløb under 100 kr. bliver overført til din NemKonto.

Kan jeg sende e-mail med ekstra dokumentation, hvis jeg ikke har sendt alt med i skadeanmeldelsen?

Det er en god idé at vedhæfte dokumentation for de beskadigede/stjålne ting allerede, når du udfylder skadeanmeldelsen.

Har vi brug for flere oplysninger, kontakter vi dig og informerer om, hvilke oplysninger vi mangler, og hvilket skadenummer du skal skrive til os, når du sender oplysningerne til os.