Erhverv

Vil du anmelde en skade på en af nedenstående erhvervsforsikringer, kan du ringe til os direkte på 33 48 50 07. 

  • Skade på erhvervsløsøre (ting)
  • Skade på erhvervsbygning
  • Ansvarsskade (skade på andre eller andres ting)

Du kan ikke se dine erhvervsforsikringer på Min Side.

Tænk gerne over nedenstående inden du ringer og anmelder din skade: 

  • Hvad er der sket, og hvad var årsagen 
  • Er momsregistreret for de beskadigede ting eller for den beskadigede bygning
  • Har du dokumentation og billeder og en skitse, og er det relevant
  • Indhent gerne et reparationstilbud eller oplys, hvad en reparation vil koste
  • Oplys gerne det kontonummer, vi skal overføre erstatningen til

Erhvervsforsikring: spørgsmål og svar, når du vil anmelde en skade

Er skade på grund af grafitti dækket?

Forsikringen dækker alene hærværk i forbindelse med indbrudstyveri.

Dækker erhvervsforsikringen pludselige skader, fx ting der tabes på gulvet?

Pludselige skader er ikke omfattet af erhvervsforsikringen, og du kan ikke købe ekstra dækning for pludselige skader.

Er skader på grund af råd omfattet af svamp- og insektskadedækningen på erhvervsbygningsforsikringen?

Skader på grund af råd er ikke omfattet af svamp- og insektdækningen, og der er ikke mulighed for at købe ekstra dækning for rådskader på forsikringen.

Dækker forsikringen tyveri af ting fra min bil?

Nej, forsikringen dækker alene indbrudstyveri og ikke simpelt tyveri.