Har du en skade på rejsen

Sådan kontakter du os, hvis du er kommet til skade på rejsen.

Vil du anmelde en skade

Anmeld din skade online ved at logge på Mit LB og foretage anmeldelsen der

 

I Europa - rejser under 30 dage

 

Sygdom

Ring (00 45) 70 10 75 10 (døgnåbent) til Den Offentlige Rejsesygesikring (SOS-International).

Ved mobilopkald, hvor operatøren ikke understøtter opkald til 70-numre, kan du i stedet ringe (00 45) 38 48 80 00.
 

Andet end sygdom

 • Inden for vores åbningstid - Ring: (00 45) 33 48 58 35
 • Uden for vores åbningstid - Ring (00 45) 70 15 55 00 til LB Group Alarm, som er døgnåbent.

  Ved mobilopkald, hvor operatøren ikke understøtter opkald til 70-numre, kan du i stedet ringe (00 45) 44 87 44 73.

Se vores åbningstider
 

Uden for Europa og i Europa - rejser over 30 dage

 • Inden for vores åbningstid - Ring: (00 45) 33 48 58 35
 • Uden for vores åbningstid - Ring (00 45) 70 15 55 00 til LB Group Alarm, som er døgnåbent.

  Ved mobilopkald, hvor operatøren ikke understøtter opkald til 70-numre, kan du i stedet ringe (00 45) 44 87 44 73.

Se vores åbningstider
 

Anmeldelse af sygdom, tilskadekomst, hjemkaldelse eller andet

Hvis du ønsker erstatning for udgifter til lægebehandling, sygeledsagelse, ødelagte feriedage eller lignende,  skal du vedlægge rejsebevis og dokumentation for dine krav i form af lægeerklæring, flybilletter/rejsebevis, ekstra udgifter m.m.

 

Anmeldelse af tyveri, beskadigelse eller bagageforsinkelse

Tyveri
Du skal ud over skadeanmeldelsen indsende følgende ved et tyveri:

 • Politirapporten
 • Redegørelse for omstændighederne i forbindelse med tyveriet
 • Dokumentation for de stjålne effekter, så som købskvittering, brugsanvisning eller garantibevis. 

 

Beskadigelse eller forsinkelse af indskrevet bagage
Ved beskadigelse eller forsinkelse af indskrevet bagage, skal du indsende:

 • Damage report/PIR rapport
 • Dokumentation for de beskadigede effekter i form af billeder af beskadigelsen
 • Købskvitteringer, brugsanvisning eller garantibevis (ved beskadigelse)
 • Kvitteringer for dine udgifter til erstatningskøb (ved forsinkelse af indskrevet bagage).
 

Anmeldelse af afbestilling af rejse

Har du brug for at afbestille din rejse, skal du afbestille rejsen over for rejsearrangøren og sørge for at få refunderet, hvad du kan i forhold til deres salgs- og leveringsbetingelser, flyskatter mv.

Ring efterfølgende til vores rejseskadeafdeling. Se kontaktoplysninger her

Vi registrerer din skade samtidig og skal derfor bede dig have følgende klar:

 • Dit rejsebevis
 • Hvornår rejsen blev bestilt og betalt
 • Formålet med rejsen
 • Dato for hvornår sygdommen startede, første lægebesøg, og hvornår diagnosen blev stillet
 • Navn, adresse og cpr-nr. på alle sikrede rejsedeltagere
 • Har du afbestillingsforsikring i et andet forsikringsselskab eller via kreditkort, fx Mastercard og Eurocard, skal vi have oplysninger om policenummer, kortnummer, udløbsdato og kortudsteder.