Skybrud eller kraftig regn

Er der varslet skybrud i dit område, kan du selv med en lille indsats være med til at begrænse skaderne i dit hjem og på dit hus ved at tage nogle forholdsregler.

Vi har samlet en liste med gode råd til, hvordan du kan forberede dit hus mod skader ved skybrud og kraftig regn:

  • Luk alle vinduer. Forsikringen dækker ikke skader efter vand, der komme ind gennem åbne vinduer
  • Tjek din kælder. Løft så mange ting som muligt væk fra kældergulvet. Opbevar dem i stedet på hylder, i reoler eller plastbeholdere, der kan tåle vand
  • Rens tagrender, tagnedløb, nedløbsbrønde og udendørs afløbsriste for blade og eventuelt affald. Forsikringen dækker ikke skader efter vand, der skyldes tilstoppede tagrender eller kloakker
  • Løft dæksel på rensebrønd

Lav evt. en aftale med nogen om at se efter dit hus, hvis du ikke er hjemme.

MainLayout.Basket [ ]