Hæleri - undgå at blive hæler

Der bliver handlet med stjålne varer for milliarder. Handel med stjålne varer kaldes hæleri.

Du kan være uheldig at blive ufrivillig hæler helt uden at vide, at du er blevet snydt. Du kan blive hæler på to måder:

  • Ved at sælge stjålne varer videre
  • Ved at købe stjålne varer.

Sådan kan du undgå at blive hæler
Det Kriminalpræventive Råd har 2 enkle råd og handleregler, der kan gøre det sværere at snyde dig, så du undgår at blive ufrivillig hæler:

  1. Brug MobilePay – når du handler brugt
  2. Kig efter NemID – hos sælger, når du handler brugt på nettet

Hvorfor disse to handleregler
Tyven vil gerne sælge sine stjålne varer så hurtigt som muligt og vil helst handle med kontanter. Kontanter kan nemlig ikke spores af politiet. Det kan et CPR-nummer til gengæld, og derfor har tyve sjældent lyst til at handle via MobilePay.

Mere end 9 ud af 10 smartphones i Danmark har installeret MobilePay i dag. Man kan naturligvis også anvende andre elektroniske betalingsformer.

Ved at kigge efter NemID, når du handler brugte varer på nettet, er du sikker på, hvem sælger er. På de salgsplatforme hvor du ikke kan NemID-validere, kan du med fordel altid benytte den første handleregel: Brug MobilePay, når du handler brugt.

Brug altid din sunde fornuft
Ud over de to handleregler fra Det Kriminalpræventive Råd, skal du lade den sunde fornuft råde. Er du i tvivl – så lad være med at købe – også selv om det umiddelbart ligner ”et rigtig godt tilbud”.

Vi køber ikke indbrud
Det Kriminalpræventive Råd skaber med deres kampagne ’Vi køber ikke indbrud’ større bevidsthed om sammenhængen mellem indbrud og hæleri og indeholder en række redskaber og gode råd til, hvordan du undgår at købe stjålne varer.  

Læs om kampagnen på vikøberikkeindbrud.dk og på Det Kriminalpræventive Råds Facebookside.

Har du haft indbrud – registrer tingene på Facebookside
Du kan gøre det sværere for tyven at sælge dine ejendele ved at udfylde en formular på hjemmesiden vikøberikkeindbrud.dk med dine stjålne genstande, hvorefter Det Kriminalpræventive Råd laver et opslag for dig på deres Facebookside, som de sender ud i dit nærområde.

Hvilke varer bliver der handlet med
Tyve begår indbrud for at stjæle ting, de kan sælge videre.

Smykker og ure udgør cirka en fjerdedel af de samlede værdier på hælermarkedet, men det er tøj og plejeprodukter, der bliver hælet hyppigst. Det er varer, de færreste forbinder med hæleri, man skal derfor være opmærksom, uanset hvilke varer man køber.

Vi ved ikke, når vi køber stjålne varer
Kun 2 procent af danskerne har en mistanke om eller er sikre på, at de har købt en stjålet vare inden for de sidste tre år.

En undersøgelse estimerer, at det samlede hælermarked i 2014, for genstande stjålet i Danmark, udgjorde ca. 1 mio. genstande til en erstatningsværdi på ca. 3 mia. kr.

Vi køber altså sandsynligvis langt flere stjålne varer, end vi er klar over. Og vejen fra indbrud til handel er faktisk meget kortere, end vi tror.

Tyven bor i nabolaget og kommer ofte igen
Halvdelen af alle indbrud foregår mindre end 5 km fra indbrudstyvens bopæl - ofte kun 500 meter!

Ikke nok med, at tyven begår indbrud tæt på sit eget hjem – og formentlig sælger varerne lige så tæt på – så kommer han gerne igen.

Risikoen for at få indbrud igen inden for et år er ca. 5,5 gange større, hvis man har haft indbrud én gang.

Undgå indbrud i dit hjem
Du kan undgå, at det er dit hjem, tyven går efter ved at gøre det svært for tyven at bryde ind i dit hjem

Sådan kan du undgå indbrud i dit hjem

Læs om vores indboforsikring og beregn pris

Kilde: Det Kriminalpræventive Råd

Læs mere på Vi køber ikke indbrud

Januar 2016

MainLayout.Basket [ ]