Tjekliste: Luk fritidshuset sikkert ned, og undgå skader

Vi har samlet nogle råd og lavet en tjekliste til at få lukket dit sommerhus eller kolonihavehus rigtigt ned, så du undgår frostsprængninger af rør, eller at du får vand- eller elskader:

 • Tøm rørene eller hold huset tilstrækkeligt varmt
 • Luk for hovedhanen, inden du forlader huset, så når en eventuel frostsprængning ikke at forvolde stor vandskade
 • Få tømte rør blæst igennem, så alt vand er fjernet, da der kan gemme sig vand i et ellers tømt rørsystem
 • Tjek dit tag for utætheder, så der ikke kan komme vand ind
 • Sørg for at slukke varmtvandsbeholder, køleskab/fryser og evt. andet, for at minimere risikoen for skader ved strømsvigt
 • Frakobl andre el-artikler, så du undgår eventuelle skader ved lynnedslag
 • Sørg for at holde huset frostfrit
 • Tjek haven for løse genstande, og beskær træer, som er for høje eller for tæt på huset.

Vær særligt opmærksom på dine rør

Sørg for at tømme rørsystemet eller have tilstrækkelig varme på, når det er mange frostgrader.  Ellers risikerer du en omfattende vandskade, der ikke er dækket af forsikringen.

Hvis dine rør er frosset til, (der kommer ikke vand ud af hanerne eller varme på radiatorerne) skal du lukke hovedhanen. Hvis der er sket en frostsprængning, kan der komme en vandskade, når røret er tørt igen.

Hvis uheldet alligevel er ude, skal du hurtigst muligt kontakte en VVS’er, som kan hjælpe med at stoppe og lokalisere skaden. Efterfølgende kan du med fordel kontakte os for en gennemgang af skaden og for at sikre korrekt behandling af skaden.

Sådan dækker sommerhusforsikringen

Sommerhusforsikringen dækker udelukkende skader som følge af frost på rør, når årsagen til at rørene fryser skyldes et tilfældigt svigt i varmeforsyningen. Det kunne fx være:

 • Strømsvigt
 • Du løber tør for olie af årsager, der skyldes svigt fra olieselskabet
 • Cirkulationspumpen går i stykker
 • En varmepumpe stopper som følge af at kondens fryser til is inde i pumpen.

Forsikringen dækker ikke frostsprængninger, der skyldes, at du ikke har haft tilstrækkeligt med varme på. Den dækker heller ikke frostsprængninger, der skyldes at dine rør ikke er tilstrækkeligt isoleret.

Hvis forsikringen ikke dækker skaden på selve røret, dækker vi heller ikke vandskaden på dit hus og dine ting, når isen tør, og der strømmer vand ud fra det frostsprængte rør. Husk, at det er dig, der skal sandsynliggøre, at skaden skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen.

Læs om vores fritidshusforsikring her, og se, hvilke skader der er dækket.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os.