Nabohjælp

Nabohjælp er et effektivt værn mod indbrud og findes i forskellige former. Ved at være med i en nabohjælpsordning mindskes kriminalitet, og trygheden øges i området.

Forskning viser, at nabohjælp kan nedbringe indbrud med op til 25% (Det Kriminalpræventive Råd). Nabohjælp handler helt enkelt om at være opmærksom og hjælpe hinanden.

I praksis gør nabohjælp det nemt for dig og dine naboer at informere hinanden om, hvornår huset er alene hjemme. I kan også sende advarsler til hele området, hvis I oplever mistænkelige personer eller hændelser i området. På denne måde er I fælles om at mindske risikoen for indbrud i jeres område.

Nabohjælp er gratis, og du kan tilmelde dig her.

Kurv: [ ]