Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har fået rotter?

Har du set tegn på rotter, skal du reagere

Rotter er smittebærere af alvorlige sygdomme. Det er derfor lovpligtigt, at du hurtigst muligt melder det til din kommune, hvis du ser en rotte eller tegn på rotter.

Det gælder, uanset om det er indenfor eller udenfor, eller om det er på et privat eller et offentligt område.

Anmeld rotter til din kommune via Borger.dk.

Rottebekæmpelsen bliver betalt over skatten – og det koster dig derfor ikke penge at få bekæmpet rotterne.

Sådan holder du rotterne på afstand

Læs om husforsikringen

April 2023