Nabohjælp er med til at forebygge indbrud

Har der været indbrud i dit område, hører du måske om det fra naboen. Er I opmærksomme på hinandens vegne i jeres område, kan I måske forebygge tyveri og indbrud.

Nogle naboer har måske observeret, at der kører nogen rundt og stiller flasker ved huse, der ser tomme ud, for at se om den er væk, næste gang de kommer forbi – hvis ikke, er familien nok på ferie.

Meld dig ind i Nabohjælp

I kan som naboer hjælpe og advare hinanden, hvis der sker noget mistænkeligt ved at melde jer ind i Nabohjælp. 

Nabohjælp er et effektivt værn mod indbrud og findes i forskellige former. Ved at være med i en nabohjælpsordning mindskes kriminalitet og risiko for indbrud, og trygheden øges i området.

Forskning viser, at nabohjælp kan nedbringe indbrud med op til 25% (Det Kriminalpræventive Råd).

Nabohjælp handler helt enkelt om at være opmærksom og hjælpe hinanden.

Forebyg indbrud ved at informere hinanden

I praksis gør nabohjælp det nemt for dig og dine naboer at informere hinanden om, hvornår huset er alene hjemme. I kan også sende advarsler til hele området, hvis I oplever mistænkelige personer eller hændelser i området.

På den måde er I fælles om at mindske risikoen for indbrud i jeres område.

Nabohjælp er gratis, tilmeld dig her.