Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har fået rotter?

Har du set tegn på rotter?
Rotter er smittebærere af alvorlige sygdomme. Det er derfor lovpligtigt, at du hurtigst muligt melder det til din kommune, hvis du ser en rotte eller tegn på rotter. Det gælder, uanset om det er indenfor eller udenfor, eller om det er på et privat eller et offentligt område. Rottebekæmpelsen bliver betalt over skatten – og det koster dig derfor ikke penge at få bekæmpet rotterne.

Har rotterne lavet skade på dit hus eller kloak?
Rotterne kan have lavet skader på din kloak eller i selve huset. Din husforsikring vil ofte inkludere rørskadedækning og dække brud på rør som følge af rotter. Har du Hus PLUS er du desuden dækket for rotteskader i selve huset.

Køb en rottespærre

Har du Hus PLUS, og har du en rotteskade, som er dækket på din stikledning-/kloakdækning, giver vi hjælp til opsætning af rottespærre. Kontakt os og hør mere.


MainLayout.Basket [ ]