Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har fået rotter?

Har du set tegn på rotter?
Rotter er smittebærere af alvorlige sygdomme. Det er derfor lovpligtigt, at du hurtigst muligt melder det til din kommune, hvis du ser en rotte eller tegn på rotter. Det gælder, uanset om det er indenfor eller udenfor, eller om det er på et privat eller et offentligt område.

Rottebekæmpelsen bliver betalt over skatten – og det koster dig derfor ikke penge at få bekæmpet rotterne.MainLayout.Basket [ ]