Liv og pensionsforsikring

  • Giver erstatning til efterladte ved død
  • Økonomisk sikring ved invaliditet
  • Sikrer egen alderdom  

  Med en Liv og pensionsforsikring er du og din nærmeste familie bedre sikret økonomisk ved død, invaliditet og pensionering. Du køber forsikringen gennem AP Pension. Du kan købe Gruppeliv og kritisk sygdom, hvis du er 18-60 år og Gruppeinvalidepension, hvis du er 18-50 år.

Kontakt os for tilbud

Dækning

Dækker
Gruppelivsforsikring
Gruppeinvalidepension
Kritisk sygdom
Erstatning til efterladte ved død
Har du ægtefælle/samlever eller mindreårige børn, anbefaler vi, at du køber en livsforsikring, hvis du ikke har en livsforsikring gennem dit arbejde.

Forsikringen koster (2018):

1.236 kr. pr. år ved en sum på 530.000 kr.
2.472 kr. pr. år ved en sum på 1.060.000 kr.
2.964 kr. pr. år ved en sum på 1.271.900 kr.

Forsikringen kan suppleres med en invalidedækning, der udbetales ved varigt tab af 2/3 af erhvervsevnen i mindst et år.

Forsikringen koster (2018):

1.164 kr. ved en invalidesum på 354.000 kr.
2.328 kr. ved en invalidesum på 708.000 kr.
 
 
Månedlig ydelse ved tab af arbejdsevne
Forsikringen giver dig en månedlig aftalt ydelse indtil du fylder 60 år, hvis du mister 2/3 af din erhvervsevne på grund af sygdom eller ulykke.

Pris ved en årlig invalidepension (2018):

Forsikringen koster 2.028 kr. pr. år ved en sum på 54.700 kr.
Forsikringen koster 4.152 kr. pr. år ved en sum på 112.000 kr.
Forsikringen koster 5.820 kr. pr. år ved en sum på 157.000 kr.
Forsikringen koster 7.824 kr. pr. år ved en sum på 211.000 kr.
 
 
Engangsudbetaling kritisk sygdom
Vi anbefaler, at du køber en dækning for kritisk sygdom, der giver dig en engangsudbetaling i tilfælde af, at du får stillet en diagnose på en kritisk sygdom.

Forsikringen koster 1.392 kr. pr. år ved en sum på 173.000 kr. (2018).
 
 

Hør mere på

33 95 76 80

Bliv ringet op

Kan jeg blive medlem

Du kan blive medlem på flere måder. Er du fx underviser eller har en pædagogisk profession, kan du blive medlem.
Her er nogle af de større professioner, som giver mulighed for at blive medlem:

 • Lærere
 • Gymnasielærere
 • Magistre
 • Socialpædagoger
 • Talepædagoger
 • Ungdomspædagoger
 • Klubmedarbejdere
 • Præster

Se flere muligheder her

Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan købe forsikringen?

 • Er du mellem 18-60 år kan du købe Gruppeliv og kritisk sygdom.
 • Er du mellem 18-50 år kan du købe Gruppeinvalidepension.

For begge forsikringer gælder, at du skal afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger, for at kunne købe forsikringen hos os.

Det er en forudsætning, at du betaler forsikringen via Nets Betalingsservice.

Hvem udbetales livsforsikringen til ved død?

Ved død udbetales den aftalte sum til:

 1. Ægtefælle
 2. Samlever (kræver, at I har boet sammen i 2 år eller venter barn sammen)
 3. Børn eller børnebørn
 4. Arvinger efter testamente
 5. Andre arvinger

Hvis du ikke har nr. 1 i rækken, går du videre til nr. 2 i rækken osv.

Hvilke sygdomme betegner I som kritiske?

Forsikringen kan dække visse kritiske sygdomme, hvis du får stillet en af følgende diagnoser i forsikringstiden:

 

 • Visse former for kræft
 • Blodprop i hjertet
 • Bypass-operation
 • Hjerteklapkirurgi
 • Hjerneblødning eller blodprop i hjernen (apopleksi)
 • Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer
 • Visse godartede svulster i hjerne eller rygmarv
 • Blodprop i lungen
 • Dissemineret sklerose
 • Amyotrofi sk lateralsklerose
 • Muskelsvind
 • Kronisk nyresvigt
 • Organtransplantation
 • AIDS
 • HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte
 • Kronisk hjertesvigt
 • Svær sygdom i aorta
 • Livstruende hjerterytmeforstyrrelser
 • Parkinsons sygdom
 • Alzheimers sygdom
 • Creutzfeldt-Jacobs sygdom
 • Myasthenia gravis
 • Hjerne- eller hjernehindebetændelse, inkl. borreliainfektion
 • Større forbrænding
 • Blindhed
 • Døvhed

Forsikringen dækker aldrig kritiske sygdomme, som er diagnosticeret, før du købte forsikringen.

Ønsker du en nærmere defination af sygdommene eller kriterierne for udbetaling, kan du læse mere i vilkår for liv og pension-forsikringen.

Hvordan bestiller jeg liv og pensionsforsikringen?

Ønsker du et tilbud på Liv og pensionsforsikringen, kan du ringe eller skrive til os.

Hvornår ophører dækningen?

Din forsikring ophører med udgangen af den måned, betalingen af din forsikring stopper, dog senest når du fylder 65 år, eller hvis aftalen mellem AP Pension og os stopper, fordi den opsiges.
MainLayout.Basket [ ]