Hus PLUS - et tillæg til husforsikringen - hvad får du mere?

Vi anbefaler, at du udvider din basis husforsikring med Hus PLUS, da den giver dig den bedste dækning på dit hus.

En husforsikring dækker skader på dit hus af forskellige skader, der skyldes udefrakommende forhold, som fx brand, indbrud, storm og skybrud. Du kan også købe dækning for brud på rør og stikledninger, og råd, svamp og insektskader.

Har du købt alle disse dækninger, har du det, vi kalder en fuldt kombineret dækning, og det er en god husforsikring. Hos os omfatter husforsikringen også bolighjælp med bl.a. telefonisk rådgivning fra byggeteknikere, hjælp til væltede træer, snerydning af taget, og har du en vandskade eller stormskade, får du dækket affugtning, pumper og afdækning.

De seneste år, har du fået mulighed for at sikre dig endnu bedre ved at udvide med tillægsdækningen Hus PLUS.

Men hvad dækker Hus PLUS så?

Hus PLUS har de nye ekstra dækninger. Det er dækninger vi har udvidet med, fordi vi har oplevet, at vores medlemmer har forventet at få erstatning, hvis den fuldt kombinerede dækning ikke giver ret til hjælp.

Med Hus PLUS kan du få dækket flere skadeårsager, få dækket skader på flere ting og bedre erstatning end på den almindelige husforsikring med fuldt kombineret dækning. Hus PLUS er udvidet med:

 • Udvidet vanddækning
  Dækker fx indtrængende nedbør og opstigende grundvand, fygesne på loft, udsivning fra synlige installationer og beholdere.
 • Dækning for skadedyr
  Dækker skader efter flagermus, mår, rotter, mus og andre gnavere, pindsvin, slanger og fugle.
 • Udvidet eldækning funktionsfejl
  Dækker funktionsfejl på elektriske installationer under 4 år fra købsdato.
 • Tyveri af og hærværk på byggematerialer
  Tyveri af og hærværk på bygningsmaterialer som er købt og beregnet til at bruge og montere i og på de eksisterende forsikrede bygninger.
 • Udvidet dækning af haveanlæg og brønde
  Dækker tyveri og hærværk, påkørsel af haveanlæg af ukendte bilister og bortskaffelse og oprydning af træer der er fældet eller væltet på grund af storm.
 • Kosmetiske skader på fliser, glas og sanitet
  Dækker kosmetiske skader af mindre omfang, fx udskiftning af fliser/klinker/sanitet med 50 % af udgifterne til at udbedre kosmetiske forskelle.
 • Udvidet dækning for brønde og stikledninger
  Dækker visse utætheder der konstateres på brønde/stikledninger i forbindelse med udbedring af en skade.
 • Tab af vand og olie
  Dækker tab af vand og olie ved udstrømning, når du har en rør- eller stikledningsskade, der er dækket af din forsikring.

Det er ofte først, når skaden sker, at du finder ud af, hvordan din husforsikring egentlig dækker.

Læs om husforsikringen her

 

Marts 2018

Hør mere om mulighederne og få din pris

33 95 76 80

Tak for din opkaldsbestilling.

Vi ringer tilbage hurtigst muligt.

Vi oplevede en fejl. Venligst tjek dine indtastninger.

MainLayout.Basket [ ]