Den udvidede vanddækning på Hus PLUS

En almindelig husforsikring dækker traditionelt skade af udefra kommende årsager som fx brand, indbrud, storm og skybrud, og har du også købt dækning for brud på rør og stikledninger, samt råd, svamp og insektskader, har du en såkaldt "fuldt kombineret dækning".

Hos os omfatter husforsikringen også bolighjælp med en bolighjælpslinje, hvor du kan ringe og snakke med byggeteknikere og få hjælp ved væltede træer, snerydning på taget, og har du en vandskade eller stormskade, får du dækket affugtning, pumper og afdækning.

Den dækning har du gjort endnu bedre ved at købe Hus PLUS.

Vi har udvidet Hus PLUS, fordi vores medlemmer i en række situationer havde en forventning om en bedre dækning, end den de faktisk havde krav på med en almindelig husforsikring.

Det gælder bl.a. den udvidede vanddækning, der er en vigtig del af Hus PLUS.

Situationer hvor du har brug for Hus PLUS

Nedenfor kan du se en række eksempler på vandskader, der ikke vil være dækket med en almindelig husforsikring, men som kan være meget omfattende og belastende rent økonomisk. I de situationer, hvor der ikke er dækning, vil du typisk alligevel få hjælp, hvis du har Hus PLUS. Forskellen er i mange tilfælde, at hus PLUS giver dækning for vandskader, der opstår over tid.

1.
Hvis du får hul i taget på grund af storm og får regn ind, dækker en almindelig husforsikring. Hvis dit hus har en utæt inddækning omkring skorsten, som giver problemer med indeklimaet på grund af skimmelsvamp, er der ikke dækning på en almindelig husforsikring.

2.
Hvis der kommer regnvand op gennem kloakken ved skybrud, dækker din husforsikring. Men hvis der står grundvand på kældergulvet efter skybrud eller kraftigt nedbør, er der ikke dækning på en almindelig husforsikring.

3.
Hvis der kommer kloakvand ind i dit hus på grund af et brud på din egen kloak, dækker din husforsikring. Men hvis der kommer spildevand og kloakvandet kommer op i din kælder på grund af et brud på kommunens rør, er der ikke dækning på en almindelig husforsikring.

4.
hvis du får en vandskade på grund af et brud på et rør, der ligger i muren (det der hedder et skjult rør) er der dækning på din husforsikring. Men hvis afløbsledningen til opvaskemaskinen ligger i et køkkenskab, er der ikke dækning for en vandskade med en almindelig husforsikring.

Mange andre fordele

Ud over den udvidede vanddækning hjælper Hus PLUS dig også i andre situationer, bl.a. ved funktionsfejl på hvidevarer, der er under 4 år gamle. Det kan du læse mere om her.

 

Marts 2018

MainLayout.Basket [ ]