Værdier

Fællesskab og åbenhed kombineret med samfundssind er de bærende værdier hos Lærerstandens Brandforsikring. Værdierne husker os på at passe bedst muligt på alle vores medlemmer.

Fællesskab
Fællesskab giver dig tryghed. Pengene du indbetaler til os, går først og fremmest til at sikre, at du og andre medlemmer får hjælp og økonomisk støtte, når for eksempel huset brænder eller vandet fosser ned gennem taget. Fællesskabet gør, at vi møder medlemmerne med tillid og stoler på hinanden.

Vores eventuelle overskud, deler vi med dig, da vi ikke har aktionærer, som skal have et årligt udbytte. Vi er også et fagfællesskab, hvor medlemmerne deler værdier, interesser og holdninger. Dem, du deler med, er nemlig ikke hvem som helst. Det er kolleger, som til dagligt arbejder inden for undervisnings-, magister- og pædagogområdet.

Åbenhed
Vi ønsker at være tæt på vores medlemmer. Vi ser det som vores opgave at give netop dig en effektiv hjælpende hånd, når en krise opstår i dit liv. Du skal føle, at Lærerstandens Brandforsikring tager sig af dig. Du skal opleve, at Lærerstandens Brandforsikring er dit forsikringsselskab. Netop derfor holder et repræsentantskab med 45 medlemmer og en bestyrelse øje med, at direktionen tager de gode beslutninger.  

Samfundsansvar
Fællesskabstanken og de sociale og humanitære hensyn i vores arbejde kommer også til udtryk, når vi løbende støtter forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for medlemmernes fagområder. Det er os kun en glæde både at kunne tilbyde attraktive forsikringer og samtidig gøre en forskel – også i et samfundsmæssigt perspektiv.

Kurv: [ ]