LB Forsikring vinder for 8. gang i træk bedst i test

Bedst i test i Tænk Penges test af forsikringer og samlerabat

Forbrugerrådets magasin Tænk Penge har i en test af samlerabat i ni forskellige forsikringsselskaber, kåret Lærerstandens Brandforsikring, en del af LB Forsikring, bedst i test.

Samlerabatter betaler sig ikke
Forbrugerådet Tænk Penges test viser, at det generelt ikke kan betale sig at samle forsikringerne i ét selskab, selv med samlerabat indregnet i prisen. Tænk Penge fremhæver:

"Forsikringsselskaberne Alka og Lærerstandens Brandforsikring binder ikke med samlerabatter, og de klarer sig alligevel prismæssigt bedre end de øvrige selskaber i testen".

I testen scorer vi højst på pris og dækning, og i den samlede vurdering er vi Bedst i Test med en bedømmelse på 70 procent.

I forhold til kundetilfredshed scorer LB Forsikring højst og havde i EPSI's seneste kundetilfredsheds-undersøgelse de mest tilfredse medlemmer for 8. år i træk.

Om Tænk Penges test
Testen omfatter bl.a. pris, herunder eventuel samlerabat, forsikringsdækning og kundetilfredshed for 9 forsikringsselskaber med en samlet markedsandel på 80 procent.


Tilbud på forsikring?
Læs mere om vores forsikringer her, eller kontakt os på 33 11 77 55

Om vores andre testvindende produkter

Vores husforsikring anbefales

I februar 2018 testede Forbrugerrådets magasin Tænk Penge husforsikringer, hvor Lærerstandens Brandforsikring, en del af LB Forsikring, fik tildelt "Anbefaler" blandt 16 forskellige forsikringsselskaber.

Positivt at vi ikke tilbyder samlerabat

Tænk penge fremhæver også LB Forsikring, da vi ikke tilbyder samlerabat, hvilket gør det nemmere for forbrugeren at gennemskue den reelle pris, og det derfor også nemmere at sammenligne priser.

Vores ulykkesforsikring vinder for 3. gang

I oktober 2017 lavede Forbrugerrådets magasin Tænk Penge en "Best i test" af ulykkesforsikringer, hvor Lærerstandens Brandforsikring, en del af LB Forsikring, vandt for 11. gang i træk. 

God dækning og lave priser
Tænk Penge fremhæver især den gode dækning og den lave pris på vores ulykkesforsikring, som årsagen til den flotte placering i testen. De fremhæver også det, at LB Forsikring har få sager i Ankenævnet for Forsikring og tilfredse kunder som en væsentlig årsag til, at vi vinder Bedst i Test.

Vores bilforsikring vinder igen

I juni 2017 lavede Forbrugerrådets magasin Tænk Penge en "Best i test" af bilforsikringer, hvor Lærerstandens Brandforsikring, en del af LB Forsikring, vandt for 10. gang i træk. 

Lave priser
Den flotte placering skyldes særligt den lave pris på bilforsikringen. Tænk Penge fremhæver:

"Lærerstandens Brandforsikring er et generelt billigt selskab at tegne bilforsikring i, og selskabet har gode forsikringsvilkår, tilfredse kunder og få sager i Ankenævnet for Forsikring."

Vores indboforsikring vinder igen

I Februar 2017 lavede Forbrugerrådets magasin Tænk Penge en "Best i test" af indboforsikringer, hvor Lærerstandens Brandforsikring vandt for 9. gang i træk. 

Laveste pris og gode dækninger
At vi får den bedste placering i testen, skyldes specielt den lave pris på indboforsikringen, men også de gode dækninger.

I testen scorer vi højst på den samlede bedømmelse på 68 i forhold til pris, det vil sige, at vi har den billigste pris. Og så ligger vi højt i forhold til, hvem der er dækket af indboforsikringen, og hvad den dækker.

"Lærerstandens Brandforsikring er topscoreren med den højeste samlede bedømmelse i procent".

Vinder bedst i test af forsikringer og samlerabat

I april 2016 lavede Forbrugerrådets magasin Tænk Penge en test af samlerabat i ni forskellige forsikringsselskaber. LB Forsikring vandt for 8. gang bedst i test.

Samlerabatter betaler sig ikke
Forbrugerådet Tænk Penges test viser, at det generelt ikke kan betale sig at samle forsikringerne i ét selskab, selv med samlerabat indregnet i prisen. Tænk Penge fremhæver:

"Forsikringsselskaberne Alka og Lærerstandens Brandforsikring [en del af LB Forsikring] binder ikke med samlerabatter, og de klarer sig alligevel prismæssigt bedre end de øvrige selskaber i testen".

Vores husforsikring vinder igen

I februar 2016 blev vores husforsikring kåret "Bedst i test".

Lave priser og god dækning
Den gode placering skyldes særligt den lave pris og den gode dækning på husforsikringen – ligesom i 2013. Tænk Penge fremhæver:

"Lærerstandens Brandforsikring og Alka tildeles begge Bedst i Test. Lærerstandens Brandforsikring er det selskab, der har den bedste dækning, og den gennemsnitspris, testen er kommet frem til, er blandt de laveste priser".

Vores ulykkesforsikring vinder igen

I 2015 blev vores ulykkesforsikring kåret ”Bedst i test”.

Lave priser og høj tilfredshed
Den gode placering skyldes særligt den lave pris og den gode dækning på ulykkesforsikringen – ligesom i 2013, hvor vi også vandt. Tænk Penge fremhæver:

”Lærerstandens Brandforsikring og Alka tilbyder deres kunder en dækning på ulykkesforsikring, som er den bedste samlede dækning i testen. Prisen hos begge forsikringsselskaber, både med og uden samlerabat, er blandt de laveste i testen. Begge selskaber klarer sig også godt, når det gælder kundetilfredshed og klager i Ankenævnet for Forsikring og tilbyder en både god og billigere ulykkesforsikring.”

Vores bilforsikring bedst i test

Tænk Penge kårede i juni 2015 vores bilforsikring "Bedst i test".

Bilforsikringerne blev testet med udgangspunkt i 10 eksempler. Testen viste, at vi tilbød den laveste selvrisiko, blandt de 11 selskaber, der var med. Med i betragtningen var også, at Lærerstandens Brandforsikring, der er en del af LB Forsikring, udmærkede sig ved at have gode forsikringsvilkår, tilfredse kunder og få sager, som tabes i Ankenævnet for Forsikring. Tænk Penge fremhævede:

”Lærerstandens Brandforsikring er det eneste selskab, der generelt har billige priser i alle de ti eksempler, og dette forsikringsselskab kan altså anbefales, uanset om du er en ny bilist med en billig bil eller en erfaren bilist med en dyrere bil”.

Vores indboforsikring bedst i test

Tænk Penge kårede i februar 2015 vores indboforsikring ”Bedst i test”.

Det var især den lave pris og den gode dækning, der gav den gode placering i testen. Lærerstandens Brandforsikring var det billigste forsikringsselskab i testen og scorede højest i den samlede bedømmelse.

Testen slog ned på at vores indboforsikring, IndboBASIS, ikke indeholder el-skadedækning, hvilket trak ned på den samlede score. Vi anbefaler altid, at du tegner IndboPLUS, der giver dig dækning for el- og elektronikskader. Forsikringen koster 276 kr. om året (2015).

I testens sammenligning af klager, hvor kunden fik medhold, lå vi højt i bedømmelsen. Og i forhold til kundetilfredshed scorede vi højst.

Testen omfattede pris, dækning og kundetilfredshed for de 9 største forsikringsselskaber på markedet for skadesforsikring.

Vores rejseforsikring bedst i test

Tænk Penge kårede i april 2014 vores rejseforsikring ”Bedst i test”.

Det var specielt kvaliteten af vores rejseforsikring, Rejseforsikring Verden, og den lave pris, der gav den gode placering i testen. Rejseforsikring Verden lå højst placeret når det gjaldt, hvem der er omfattet af forsikringen, rejsens varighed og formål, erstatningsrejse og afbestillingsforsikring.

I testens sammenligning af klager, hvor kunden fik medhold, lå vi højt i bedømmelsen. Og i forhold til kundetilfredshed scorede vi højst.

Testen omfattede pris, dækning og kundetilfredshed for de 10 største forsikringsselskaber, der tilbyder rejseforsikringer.

Vores ulykkesforsikring testvinder

Tænk Penge kårede i september 2013 vores ulykkesforsikring som testvinder.

Den gode placering i testen skyldtes særligt den lave pris på ulykkesforsikringen, men også i testens sammenligning af kundetilfredshed og klager fik vi den bedste bedømmelse.

Testen omfattede pris, dækning og kundetilfredshed for de syv største forsikringsselskaber, der tilbyder ulykkesforsikringer.

Vores husforsikring testvinder

Tænk Penge kårede i juni 2013 vores husforsikring som testvinder.

Det var selskabets gennemskuelighed prissætningen, der især blev fremhævet i testen og var udslagsgivende for, at vi blev testvinder. Testen viste desuden, at vores husforsikring har samme gode dækning som i langt dyrere selskaber – bare til en lavere pris.

Testen omfattede pris, selvrisiko og dækning for 8 forsikringsselskaber, der tilsammen dækker 76% af markedet.

Vi fik som eneste selskab bedømmelsen ”god”.
MainLayout.Basket [ ]