Ny sundhedsforsikring i Lærerstandens Brandforsikring*

I Lærerstandens Brandforsikring, der er en del af LB Forsikring, tilbyder vi nu en sundhedsforsikring til medlemmerne, som vi selv er aftalepart på.

Har du en sundhedsforsikring via Mølholm Forsikring flyttes den til LB Forsikring pr. 1. januar 2018. Salget af den nye sundhedsforsikring starter også 1. januar 2018.

Der sker en række ændringer, der har betydning for din sundhedsforsikring. Det gælder blandt andet dine servicemuligheder og dækninger, men prisen på din forsikring vil også stige lidt.

Dine servicemuligheder bliver forbedret
Vi har indgået et samarbejde med Dansk Sundhedssikring, der kan give dig en tryg vej gennem behandlingssystemet, så du får den rigtige behandling. Alle medarbejdere har en sundhedsfaglig baggrund som enten læge eller sygeplejerske. De guider dig til den hurtigste og bedste behandling i både private og offentlige tilbud.

Hurtigere i behandling til fx fysioterapeut
Fremover stiller vi ikke krav om, at du har en henvisning, når du kontakter os om fx fysioterapi. I stedet kan vi bede om en henvisning, når det er nødvendigt. Det gør, at du i visse tilfælde kan komme endnu hurtigere i behandling. Vi forbedrer også dine muligheder for at vælge, hvilken fysioterapeut du vil behandles hos.

Vilkår bliver ændret
Vi valgt at ændre nogle dækninger på sundhedsforsikringen i forhold til den forsikring, du havde hos Mølholm Forsikring. Det betyder:

 • At vi fjerner dækninger med mange undtagelser. Det gælder fx fedmeoperationer, diætist, hudsygdomme, allergiudredning, vorter, grå stær, søvnapnø, fodterapi og tandbehandling. Vi dækker ikke epidemier og pan-epidemier.
 • At vi fremover henviser vi til behandlingssteder i Danmark. Og derfor sænker vi også det beløb, som du kan få udbetalt per sikret, fra 3,6 millioner kroner pr. år til 1,8 millioner kroner pr. år.
 • At vi ensretter forsikringen, så den dækker børn indtil 21 år ligesom vores andre forsikringer.
 • At vi begrænser adgangen til samtaleterapi til lette psykiske lidelser, fx mild til moderat angst og depression og visse akutte psykiske lidelser. Til gengæld kan du fremover få samtaleterapi hos en cand. pæd. psyk., og du kan fortsat få telefonisk hjælp fra en psykolog ved trivselsproblemer som fx stress.
 • At vi dækker ambulant behandling i forbindelse med misbrug, men ikke ophold.

Se en liste med alle forbedringer og forringelser på sundhedsforsikringen

Se nye vilkår for sundhedsforsikringen

Spørgsmål og svar til ny sundhedsforsikring

Hvorfor stopper aftalen med Mølholm Forsikring?

Vi ønsker fremadrettet selv at tilbyde sundhedsforsikringen. Samtidig sikrer vi dig en forbedret service via vores samarbejde med Dansk Sundhedssikring, når du har brug for din forsikring. Dansk Sundhedssikring kan hjælpe dig hurtigt til den bedste behandling i både offentlige og private behandlingstilbud. De kan også hjælpe dig med at navigere i sundhedssystemet, så du får planlagt dit behandlingsforløb.

Hvordan er mine børn dækket?

Sundhedsforsikring dækker dine børn, indtil de er 21 år, også selvom de ikke står på policen. Det er en ændring i forhold til din tidligere forsikring, der dækkede børn indtil 24 år.

Hvordan kan jeg forsikre mit barn, der over 21 år, og bor hjemme?

Du kan altid købe forsikringer til børn der bor hjemme. Er barnet oveer 21 år, skal det have sin egen sundhedsforsikring.

Hvad sker der med mine igangværende sager på min sundhedsforsikring?

Sager der er allerede er anmeldt og i gang behandler Mølholm Forsikring de første 3 måneder efter 1. januar 2018, derfeter skal du kontakte os.

Hvem skal jeg ringe til når jeg får brug for min sundhedsforsikring?

Du skal ringe til os på 33 11 77 55, når du har brug for din sundhedsforsikring. Du kommer her automatisk i kontakt med medarbejderne fra Dansk Sundhedssikring, der er klar til at hjælpe dig.

Hvad er min forsikringssum?

Din forsikringssum er det beløb, du maksimalt kan få udbetalt på et år fra forsikringen.

På vores nye sundhedsforsikring er du dækket for maksimalt 1,8 mio. kr. pr. år. Det er en forringelse i forhold til din tidligere forsikring, hvor forsikringssummen var 3,6 millioner kr. pr. år.

Ændringen skyldes primært, at vores forsikring kun dækker i Danmark, og derfor er der ikke behov for en højere forsikringssum.

Kan jeg blive behandlet i udlandet?

Vi tilbyder kun behandling på behandlingssteder i Danmark. Vi oplever, at vores medlemmer kun i sjældne tilfælde ønsker at bruge behandlingstilbud i udlandet.

Derfor er det en fordyrende dækning på sundhedsforsikringen, som vi derfor har valgt at fjerne. I stedet har vi indgået et samarbejde med Dansk Sundhedssikring, der kan hjælpe med at finde det bedste og hurtigste behandlingstilbud i Danmark til dig.

Hvorfor fjerner I dækninger som fx fedmeoperationer, allergiudredning, fodterapi med flere?

Vi har valgt at fjerne en del dækninger i forhold til din tidligere sundhedsforsikring. Det skyldes primært, at vi har vurderet, at disse dækninger indeholdt for mange forbehold, og dermed ikke dækkede godt nok. Du skal derfor kontakte din læge og det offentlige sundhedsvæsen, når du fejler noget, der omfatter følgende behandlinger:

 • Fedmeoperation
 • Diætist
 • Hudsygdomme
 • Allergiudredning
 • Vorter
 • Grå stær
 • Søvnapnø
 • Fodterapi
 • Tandbehandling.

Se en liste med alle forbedringer og forringelser på sundhedsforsikringen.

Hvordan er jeg dækket ved en psykisk lidelse?

Du kan få hjælp fra din sundhedsforsikring til samtaleterapi, hvis du lider af en let psykisk lidelse som fx mild til moderat angst, depression og visse akutte psykiske lidelser.

Ved trivselsproblemer som fx stress kan du få telefonisk hjælp fra en psykolog.

Hvordan dækker sundhedsforsikringen misbrugsproblemer?

Vi dækker ambulant behandling i forbindelse med misbrug, men ikke ophold på fx misbrugscentre.

Er der en karensperiode på min forsikring?

Fra 1. januar 2018 indfører vi nye regler om, hvordan vi dækker kendte forhold. Det betyder, at medlemmer, der køber en sundhedsforsikring efter 1. januar 2018 først kan få dækket kendte sygdomme efter 2 år. De kan først få dækning for nye sygdomme efter 3 måneder.

Ændringen sker for at sikre, at medlemmer har været med til at bidrage til forsikringen fra man bruger den.

De nye regler får ingen betydning for vores eksisterende medlemmer. Du er fortsat dækket for sygdomme du kendte til efter 3 måneder og for nye sygdomme med det samme.

MainLayout.Basket [ ]