Det skal ikke koste ekstra at yde en særlig indsats

Kommer du i arbejde via nødberedskabet i forbindelse med coronavirus, vil det måske betyde anderledes opgaver eller frivilligt arbejde. Normalt kan det føre til en højere pris på din ulykkesforsikring. Men i denne særlige situation vil din pris forblive den samme. Du skal ikke gøre noget. Du er automatisk omfattet.

Der kan blive et særligt behov for både sundhedsfaglige kompetencer og helt almindelige raske danskere i den kommende tid. Rigtig mange læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og andet sundhedsfagligt personale har allerede meldt sig til nødberedskaber rundt omkring i regionerne, men også andre faggrupper bliver inddraget og almindelige borgere strømmer til de frivillighedsnetværk Røde Kors og andre humanitære organisationer har sat op for at hjælpe syge og svage.   

Samfundssind skal ikke koste ekstra
Kommer du i arbejde via nødberedskabet, kan det betyde anderledes opgaver og frivilligt arbejde. Normalt ville en ændring i arbejdsopgaver med øget risiko føre til højere pris på din ulykkesforsikring, men det kommer ikke til at ske, med en heltidsulykkesforsikring hos os. Er du studerende eller pensioneret medlem og har derfor kun en fritidsulykkesforsikring, vil du også være dækket uden meromkostninger.

De medlemmer, der har valgt at yde en ekstra indsats for at hjælpe Danmark igennem coronavirus-krisen, synes vi ikke skal betale ekstra for deres ulykkesforsikring.

Dækningen gælder både arbejde for nødberedskaber i regionen og kommunen, og hvis du tager frivillige vagter hos fx Røde Kors' corona-hjælpenetværk.

Sådan er du dækket
Vores ulykkesforsikring dækker - som altid - udelukkende ulykker og ikke smitsomme sygdomme, og du er således ikke forsikret, hvis du bliver smittet med coronavirus. Vi udvider ikke vores dækning til nye typer af skader, men sikrer at det ikke bliver dyrere at gøre en indsats i denne svære situation. Læs mere om dækningen på vores ulykkesforsikring. 

Dækningen gælder med tilbagevirkende kraft fra regionerne oprettede deres jobbanker den 14. marts, og indtil der ikke længere er brug for det frivillige nødberedskab.

Fritids- eller heltidsdækning?
Se på Min Side, om du har heltidsdækning på din ulykkesforsikring. 

Har du andre spørgsmål?
Har du spørgsmål til din ulykkesforsikring i forbindelse med nødberedskabet?

Kontakt os her.

 

Marts 2020