LB Forsikring har flot placering i Ankenævnets klagestatistik

Ankenævnet for Forsikring har netop offentliggjort klagestatistik for 2016 og LB Forsikring ligger rigtigt positivt til

Inden for kategorien ”Hus, indbo og bil m.m.” ligger LB Forsikring med et markant lavere antal klager i forhold til de øvrige større selskaber. LB Forsikring har således her en markedsandel på 7,9%, mens andelen af klager ved nævnet lå under det halve med 3,7%.

Tilsvarende billede gør sig gældende for så vidt angår ulykkesforsikringen. Her udgør LB’s markedsandel 9,9%, mens andelen af klager i nævnet udgjorde 4,5%. Du kan læse om statistikken på Ankenævnets website: http://ankeforsikring.dk/statistik/Sider/Statistik.aspx

Styrket klagebehandling
LB Forsikring, der omfatter Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og FDM Forsikring, er et medlemsejet forsikringsfællesskab og har som grundprincip, at vi leder efter dækningsmuligheder og ikke afslag, når medlemmerne har en skade.

Årligt behandler LB Forsikring mere end 190.000 skader og har stort fokus på kvaliteten i skadesbehandlingen. Det betyder bl.a. at vi løbende arbejder med at forbedre vores klageprocedure, så der nu sker hurtigere tilbagemelding.

Vi foretager analyser af, hvad der bliver klaget over, så vi – så vidt det er muligt – får ændret formuleringer, forretningsgange, dækninger mv., så de afspejler vores medlemmer behov.

Vi har styrket vores dialog med medlemmerne og har bl.a. ændret vores vilkår på baggrund gode indspark fra vores medlemmer. Vi har fokus på at møde vores medlemmer med tillid og lytte, så vi møder dem i øjenhøjde og sørger for at komme hele vejen rundt om den klage, der har givet anledning til henvendelsen.              

MainLayout.Basket [ ]