Anciennitetsrabat

Vi deler 43 mio. kr. med medlemmerne i anciennitetsrabat.

Af LB Forsikrings resultat for 2015, som Lærerstandens Brandforsikring er en del af, deler vi 43 mio. kr. med medlemmerne i form af anciennitetsrabat.

Som medlemsejet forsikringsselskab ser vi os selv som et lukket kredsløb til fordel for medlemmerne, hvor vi deler overskuddet på forskellige måder. Vi skal have en sund forretning og varetage forsikringsfælles-skabets interesse i at hjælpe hinanden. Først og fremmest når skader skal dækkes, men også hvis vi tjener for meget på en forsikring. Så sætter vi prisen ned. I 2015 gjaldt det for vores husforsikring.

Vi udbetaler anciennitetsrabat, når beløbet er over 75 kr.

Se din anciennitetsrabat på Mit LB


Spørgsmål og svar om anciennitetsrabat i 2016

Jeg har ikke fået et brev om anciennitetsrabat med posten?

Hvis du har tilmeldt Lærerstandens Brandforsikring til din e-Boks, vil brevet om anciennitetsrabat være sendt til din e-Boks.

Hvis du ikke har fået et brev om udbetalingen af anciennitetsrabat, kan det også skyldes, at du i år falder under vores bagatelgrænse for at få udbetalt rabat. Det skyldes, at vores overskudsdeling er væsentlig lavere end tidligere år. Vi udbetaler ikke anciennitetsrabat på beløb under 75 kr.  

Hvorfor er min rabatsats lavere end andre år, jeg har fået anciennitetsrabat?

Hvis du tidligere har fået anciennitetsrabat, kan det være, at din rabatsats er lavere eller højere, end du er vant til. Det er fordi, vi regulerer den, så vi samlet set giver 25 % af overskuddet tilbage til vores medlemmer.

Rabatsatserne vil variere fra år til år afhængig af, hvor længe du har været indboforsikret, størrelsen af overskuddet i LB Forsikring og antallet af de forsikringer, du har.

Hvorfor mangler jeg anciennitetsrabat på en eller flere forsikringer?

Har du ikke modtaget anciennitetsrabat på en eller flere af dine forsikringer, kan det skyldes, at den/de ikke var registreret i dit navn den 31.12.2015.

Hvis forsikringen fx stod i din ægtefælles/samlevers navn den 31.12.2015, er anciennitetsrabatten udbetalt til din ægtefælle/samlever.

Se din anciennitetsrabat på Mit LB

Hvorfor får jeg rabat på forsikringer, som jeg ikke længere har?

Du får rabat af de forsikringer, som du havde den 31.12.2015.

Se din anciennitetsrabat på Mit LB

Hvorfor er der forskel på den pris, som jeg har betalt og prisen pr. 31. 12. 2015?

Anciennitetsrabatten beregnes ud fra de priser, der var gældende den 31.12.2015 uden gebyrer og afgifter, dog med eventuel statsafgift for biler og motorcykler.

Hvordan tilmelder jeg mig til e-Boks?

Har allerede e-Boks
Har du allerede en e-Boks, og gerne vil modtage dokumenter elektronisk fra Lærerstandens Brandforsikring, skal du tilmelde dig.

Gå til tilmeldingssiden for Lærerstandens Brandforsikring

Vil gerne have e-Boks
Har du ikke en e-Boks, og vil du gerne modtage dokumenter elektronisk fra Lærerstandens Brandforsikring, kan du gratis oprette din egen personlige e-Boks.
Opret e-Boks

Jeg kan ikke se, at anciennitetsrabatten er udbetalt på min NemKonto

Hvilken konto er min NemKonto?
Vi ved ikke, hvilken konto der er din NemKonto. Vi henter oplysningen i forbindelse med en udbetaling, så det altid er en gyldig konto, vi overfører pengene til. Du kan kontakte dit eget pengeinstitut eller gå ind på www.nemkonto.dk for at få at vide, hvilken konto der er din NemKonto.

Kan pengene overføres til en anden konto?
Nej, men du kan ændre din NemKonto til et andet kontonummer. Dette kan du gøre via dit pengeinstitut eller på www.nemkonto.dk

Hvilket kontonummer er mine penge sat ind på?
Kan du ikke se, at dine penge er sat ind på din NemKonto, skal du undersøge i dit pengeinstitut, om pengene er gået ind på en af dine andre konti. Kan du stadig ikke finde pengene, kan vores økonomiafdeling hjælpe dig med at spore betalingen.

Tilladelse til at benytte NemKonto

Du skal ikke give os tilladelse til at benytte din NemKonto. Vi må benytte din NemKonto, så længe du ikke siger nej.

Du har mulighed for at sige nej til, at vi må bruge din NemKonto, når vi udbetaler penge til dig. Siger du nej, gælder det for alle dine forsikringer hos os. Du skal være opmærksom på, at det koster dig et gebyr på 125 kr., hver gang vi udsteder en check til dig.

Hvis du ikke ønsker, at vi benytter din NemKonto, beder vi dig meddele os dette skriftligt.Hvordan får jeg udbetalt min anciennitetsrabat, hvis den ikke kunne overføres til NemKonto

Hvordan får jeg overført pengene til min konto?
Hvis vi ikke har kunnet overføre pengene til din NemKonto, beder vi dig oplyse os dit registrerings- og kontonummer, så vi kan overføre pengene til din konto. Benyt formularen her

Hvordan får jeg pengene på check?

Hvis vi ikke har kunnet overføre pengene til din NemKonto, kan du få beløbet på check. Vær da opmærksom på, at vi fratrækker et gebyr på 125 kr. Benyt formularen her


Regler for udbetaling af anciennitetsrabat 2016

Overskud

Baggrunden for udbetalingen er, at bestyrelsen i LB Forsikring generelt har besluttet:

 • Der tilbagebetales 25 % af selskabets eventuelle overskud før skat (omfattende såvel det forsikringstekniske resultat som investeringsafkastet)
 • Der udbetales ikke anciennitetsrabat, såfremt selskabets overskud før skat er mindre end 100 mio. kr. Beløbet (25 %) overføres i stedet til det efterfølgende år
 • Eventuelle efterfølgende underskud fratrækkes ikke i de(t) overførte beløb
 • De overførte beløb frigives i førstkommende år, hvor overskuddet overstiger de 100 mio. kr. alternativt det regnskabsår, hvor det akkumulerede beløb overstiger 50 mio. kr.
 • Beløbet udbetales i det efterfølgende år (efter generalforsamlingens godkendelse af årsregnskabet).

Rabatordningen er ikke en del af LB Forsikrings generelle forsikringsbetingelser. LB Forsikring kan når som helst ændre eller ophæve rabatordningen.

Berettiget til anciennitetsrabat

Bestyrelsen i LB Forsikring har ligeledes besluttet, at: 

 • Når du har haft din indboforsikring hos LB Forsikring uafbrudt i 6 år, er du berettiget til at få rabat 
 • Hvis du i en periode ikke har haft din indboforsikring hos os, tages udgangspunkt i den dato, hvor din forsikring senest blev oprettet
 • Du får rabat af alle dine private forsikringer, der var i kraft den 31.12.2015. Dog ikke ejerskifte- og entrepriseforsikring og andre forsikringer, som LB Forsikring formidler: sundhedsforsikring, vejhjælpsdækning og livs- og pensionsforsikring
 • Du får rabatten uanset, om du har haft skader på dine forsikringer, eller du i forvejen får andre rabatter, fx aldersrabat eller rabat på grund af valg af selvrisiko
 • Hvis din indboforsikring var opsagt på opgørelsestidspunktet i midten af maj 2016, får du ikke anciennitetsrabat på nogen af forsikringerne.  

Beregning af anciennitetsrabat

Der er flere forhold, der har betydning for, hvordan vi beregner din anciennitetsrabat:

 • Priser
  De priser, der var gældende for dine forsikringer den 31.12.2015 uden gebyrer og afgifter, men dog med statsafgift for biler og motorcykler.
   
 • Rabatsats
  Rabatsatsen for 2016 beregnes ud fra, hvor længe du har haft din indboforsikring hos os og størrelsen af overskuddet i LB Forsikring – i 2016 en samlet udbetaling til medlemmerne på 43,6 mio. kr.

Rabatsatserne vil variere fra år til år afhængig af, hvor længe du har været indboforsikret og størrelsen af overskuddet i LB Forsikring.” og afsnittet ’Beregningen’ herunder, ”Pris pr. 31.12.2015 x Rabatsats 2016 = Anciennitetsrabat for forsikringen.

 

Antal år med indboforsikring
 Rabatsats
 6  0,712
 7  0,890
 8  1,068
 9  1,246
 10  1,424
 11  1,602
 12  1,780
 13  1,958
 14  2,136
 15  2,314
 16  2,492
 17  2,670
 18  2,848
 19  3,026
 20  3,204
 21  3,383
 22
 3,560
>22  3,560

 

Udbetaling

Rabatten bliver sat ind på NemKonto fra den 7. juni 2016.

Beløbet udbetales ikke, hvis din samlede rabat er under 75 kr.

MainLayout.Basket [ ]