Customer service

Hvorfor har vi lang ventetid på telefonen og behandling af sager?

Vi har gennem de sidste måneder modtaget dobbelt så mange e-mails og opkald som normalt, og vi kan ikke nå at svare så hurtigt, som vi gerne vil. Det er hverken tilfredsstillende for jer medlemmer eller for os, og vi gør alt, hvad vi kan for at gøre det bedre.

Det gør vi for at svare på alle henvendelser
Vi har i august og september ansat mange nye medarbejdere til at svare på opkald, mange kollegaer arbejder over og behandler sager i weekender og vi har også fået flere vikarer til at hjælpe os.

Derfor får vi flere henvendelser
Vi har over sommeren flyttet alle vores knap 400.000 medlemmer og over 1 mio. policer til vores nye forsikringssystem. Alle medlemmer fik brev om ændringen, og mange har haft spørgsmål eller brugt brevet som en anledning til at se deres forsikringsforhold igennem og derfor kontaktet os.

Derudover har det nye forsikringssystem givet os problemer ved fx at sende uhensigtsmæssige breve ud, og det har de berørte - meget naturligt - henvendt sig om. Vi har ikke haft kapacitet til at svare alle medlemmer hurtigt nok og har ikke kunne leve op til vores normale serviceniveau.

Vi har fuldt fokus på at løse problemerne og svare alle medlemmer, og her i september kan vi se, at indsatserne begynder at virke. Antallet af telefonopkald falder, og vi har fået fulgt op på en del af de sager, der ikke er blevet behandlet. Det er vigtigt for os, at alle jer medlemmer får den service og de erstatninger, I har krav på.

Vi forventer, at vi i løbet af efteråret er tilbage på vores sædvanlige serviceniveau, hvor I medlemmer kan ringe til os uden at skulle sidde i en meget lang telefonkø.

Vores nye forsikringssystem

Vi har nu flyttet alle forsikringer over i vores nye forsikringssystem og taget systemet i brug. Det betyder, at vi fremover kan følge med den digitale udvikling og møde dine ønsker og behov.

Du kan nedenfor se, det vigtigste du skal vide.

Det vigtigste for dig at vide:

Digital post

Du får din post sendt digitalt enten til e-Boks eller Min Side, med mindre du er tilmeldt fysisk post. Tjek om din e-mail er rigtig på Min Side, så får du besked, når der er nyt på Min Side.

Betal via Betalingsservice

Lad Betalingsservice klare dine regninger, og spar 24 kr. i gebyr hver gang.

Nyt selvbetjeningsunivers

Min Side er dit nye selvbetjeningsunivers, hvor du bl.a. kan se dine forsikringer og anmelde skader.

Din forsikring er den samme

Du er forsikret på samme måde som før. Prisen på dine forsikringer er den samme.

Har du spørgsmål til et brev eller en e-mail fra os?

Jeg har fået en opkrævning, med forkert skadeforsikringsafgift - betyder det noget?

I enkelte tilfælde har fordelingen mellem skadeforsikringsafgift og pris været forkert. Det har ingen betydning for den samlede pris eller dækning på forsikringen.

Jeg skal betale min forsikring denne måned, men jeg har ikke modtaget en opkrævning - er jeg stadig dækket?

Selv om opkrævningen er forsinket, har det ingen betydning for dine forsikringer. Du er fortsat dækket som hidtil og skal ikke foretage dig noget. Vi arbejder på, at kunne gennemføre opkrævningen snarest muligt.

Jeg er blevet opkrævet under 50 kr. Skal jeg betale?

Har du modtaget et indbetalingskort på under 50 kr., beder vi dig om at se bort fra det. Vi opkræver normalt ikke beløb under 50 kr., men tager det med på den næste opkrævning.

Har du allerede betalt indbetalingskortet, sørger vi for, at beløbet bliver modregnet din næste opkrævning. Du skal ikke gøre yderligere. Det gælder også, hvis opkrævningen sker via Betalingsservice.

Jeg har fået en e-mail om, at der er digital post på Min Side, men jeg kan ikke se den. Hvor finder jeg den?

Nogle af vores medlemmer har fået en e-mail om, at der er ny digital post på Min Side. I nogle tilfælde er e-mailen sendt ud en uge for sent, og den digitale post vil derfor ikke være ny. Måske har du allerede set den.

Vi anbefaler, at du logger på Min Side og kigger i dokumentoversigten – det øverste dokument er det nyeste og det, vi har sendt dig en e-mail om. 

Jeg har modtaget et brev fra jer med overskriften "Betaling af din forsikring". Hvad skal jeg gøre?

Er dine forsikringer allerede tilmeldt Betalingsservice, og har du fået et brev fra os med en opkrævning, skal du ikke gøre noget.

Indeholder brevet ikke en FI-streng (den række af tal, der indtastes for at betale forsikringen), er policen tilmeldt Betalingsservice.

Er du i tvivl, om din forsikring er tilmeldt Betalingsservice, kan du også tjekke det på Min Side under den enkelte forsikring.

Du kan se et eksempel på brevet her (som er uden FI-streg):

Jeg har fået en rykker, men jeg har betalt forsikringen. Hvad gør jeg?

Har du fået en rykker for betaling af din forsikring, selv om du allerede har betalt forsikringen, er det højst sandsynligt en fejl, og du vil stadig være forsikret.

Vi vil dog gerne høre fra dig, for at være sikker på, at dine forhold er, som de skal være.

Skriv til os på indbetaling@lb.dk

Oplys os om dit medlemsnummer og betalings ID (den FI kode, du indtaster for at betale regningen). I nedenstående eksempel skal vi bruge 1224351.  

 +71 < 000000001224351 +89673429<
 

Vi vender tilbage snarest muligt. På forhånd tak.

Tilmeld dig nyt fra Lærerstandens Brandforsikring

Så får du gode råd og tilbud direkte til din e-mailadresse.
MainLayout.Basket [ ]