I LB Forsikring, som Lærerstandens Brandforsikring er en del af, er du fælles om at sikre dig og din familie sammen med næsten 400.000 andre medlemmer. Det er de 400.000, der dækker din ryg, hvis skaden sker. Hvad enten det er et lille uheld. Eller den store katastrofe.

Det er den grundlæggende mening med forsikring: Et stærkt fællesskab giver tryghed. Derfor vil vi også hellere kaldes et forsikringsfællesskab, end -selskab. For i LB Forsikring holder vores medlemmer sammen, og det er god forretning.

 

Sådan fungerer din loyalitetsrabat

Rabatsatser

Bestyrelsen fastsætter rabatsatser hvert år i december, ud fra hvordan det går i LB Forsikring.

Indboforsikring i 3 år

Når det går godt i LB Forsikring, får du rabat, hvis du har haft indboforsikring uafbrudt i 3 år og ikke opsiger den i løbet af året.

Rabatgivende forsikringer

Du får rabat på alle de rabatgivende forsikringer (ekskl. gebyrer og afgifter), du har betalt for at være forsikret i året.

Udbetaling

Din rabat udbetales på din NemKonto i december 2019. Der får du også at vide, om der er rabat i 2020.

Din nye loyalitetsrabat giver dig gode fordele:

  • Du kender din procentsats fra starten af året.
  • Du får mere i rabat, jo længere tid, du er medlem.
  • Du får mere i rabat, jo flere rabatgivende forsikringer, du samler hos os.

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår får jeg udbetalt min rabat for 2019?

Du får udbetalt rabatten for 2019 i december måned.

Hvilke forsikringer får jeg rabat på?

Vi giver rabat på følgende forsikringer, der alle er omfattet af loyalitetsrabatten: indboforsikring, bilforsikring, ulykkesforsikring, husforsikring, rejseforsikring, hundeforsikring, studieforsikring, sommerhusforsikring, sundhedsforsikring, børneulykkesforsikring, motorcykelforsikring, knallertforsikring, campingvognsforsikring, lystfartøjsforsikring, individuel lønsikring og veteranforsikring.

Hvilke forsikringer får jeg ikke rabat på?

Du får ikke rabat på:

  • Ejerskifteforsikringer, vejhjælpsdækning, Falck-abonnement, børnesygdomsdækning og livs- og pensionsforsikring, fordi vi er formidler af forsikringerne.
  • Erhvervsforsikringer og kollektive forsikringer, fordi det kun er dine private forsikringer, der er omfattet af rabatten.
  • Forlænget rejseforsikring og entrepriseforsikring, fordi det er korttidsforsikringer.

Hvorfor får jeg loyalitetsrabat?

LB Forsikring er baseret på en tankegang, der handler om gensidighed og fællesskab. Og fordi vi er medlemsejet, arbejder pengene alene til fordel for dig og alle medlemmerne.

Ligesom du kan regne med os, når uheldet er ude, så skal du også belønnes for at være en trofast del af forsikringsfællesskabet med at få en årlig rabat fra os.

Hvordan fastsætter I loyalitetsrabatten?

Bestyrelsen vurderer en gang om året i december, om vi udbetaler rabat. Det gør bestyrelsen på baggrund af en samlet vurdering af, hvordan det går i LB Forsikring:

  • Forsikringsdriften
  • Investeringer
  • Egenkapital
  • Konkurrencesituationen

Får min ægtefælle/samlever også rabat?

Ja, I får begge rabat på jeres forsikringer, da I har en indboforsikring for jeres husstand. Rabatten skal dog være over 75 kr.

Hvornår starter jeg med at få rabat?

Det gør du det år, din indboforsikring fylder 3 år.

Er procenterne faste?

Bestyrelsen fastsætter rabatsatser hvert år i december, ud fra hvordan det går i LB Forsikring.

Får jeg rabat på forsikringer, som jeg opsiger i løbet af året?

Ja, det gør du, bortset fra hvis du opsiger din indboforsikring. Du får rabat på det, du har betalt for dine rabatgivende forsikringer uden gebyrer og afgifter.

Er loyalitetsrabatten en del af de generelle forsikringsbetingelser

Loyalitetsrabatten er ikke en del af LB Forsikrings generelle forsikringsbetingelser. Vi kan når som helst efter 2019 ændre ordningen. Rabatten for 2020 vil blive meldt ud i december 2019.