Tilfredse medlemmer

Vi får flotte placeringer i tilfredshedsundersøgelse.

Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring  og Runa Forsikring, der alle er en del af LB Forsikring, har de sidste år ligget i top i EPSIs årlige tilfredshedsmåling, og vi er dermed blandt de forsikringsselskaber, der har de mest tilfredse kunder i forsikringsbranchen på privatmarkedet.

”Vi gør rigtig meget ud af vores medlemsservice og arbejder hele tiden for, at vores produkter er de bedste – også prismæssigt. Samtidig strækker vi os langt i skadebehandlingen, hvor vi altid leder efter dækningsmuligheder og prøver at imødekomme vores medlemmer bedst muligt. Endelig giver vi en loyalitetsrabat efter 3 år, og samlet set tror jeg, at det er væsentlige faktorer for, at vi opnår denne  høje medlemstilfredshed", siger Anne Mette Toftegaard, administrerende direktør i LB Forsikring.

Om EPSI

EPSI er en europæisk organisation, der udfører uafhængige og regelmæssige målinger af kundetilfredshed og kvalitet i forskellige brancher og lande.

EPSIs arbejde begyndte i midten af 90'erne som et forskningsprojekt mellem flere europæiske handelshøjskoler og andre akademiske institutioner.

Baseret på resultaterne af en undersøgelse iværksat af Europa-Kommissionen i 1998-1999, blev initiativet lanceret officielt i 2001 under navnet EPSI (Extended Performance Satisfaction Index). Danmark har gennemført målingerne siden 1999.

 

MainLayout.Basket [ ]