Loyalitetsrabatten vender tilbage i 2024

I mange år har vi udbetalt loyalitetsrabat til vores medlemmer, og sidste år kunne vi udbetale et historisk højt beløb på over 250 mio. kr. Det kunne vi, fordi 2021 var et år præget af færre skader end normalt og gode investeringer. 

2022 var på mange måder et anderledes år. Corona slap sit greb, og det betød, at antallet af skader steg – fordi vi igen kunne rejse, besøge hinanden, sende børn og unge i skole, tage på arbejde og leve livet, som vi plejede. Samtidig betød krigen i Ukraine, at energipriserne drev inflationen i vejret, og at det bl.a. blev dyrere for os at udbedre skader.

En konsekvens af den økonomiske udvikling er, at vi har besluttet, at vi først udbetaler loyalitetsrabat igen i 2024 og ikke i 2023.

Regnestykket bag rabatten

Loyalitet skal belønnes, når det er muligt – for det er hjertet i et forsikringsfællesskab som vores. Derfor vurderer vores bestyrelse hvert år i december, om vi kan udbetale loyalitetsrabat året efter og hvor meget.

Vi udbetaler ikke loyalitetsrabat i 2023, men loyalitetsrabatten vender tilbage i 2024.

Hvem får rabat?
For at få loyalitetsrabat i 2024 skal du have haft en indboforsikring hos os uafbrudt i mindst 3 år og en rabat på mindst 75 kr. Du får rabat på alle dine forsikringer, dog med få undtagelser*.

Hvor meget får jeg?
Din rabat afhænger af årets rabatsatser, hvor længe du har haft din indboforsikring, og hvor mange øvrige forsikringer du har.

*Entrepriseforsikring, forlænget rejseforsikring, Falck vejhjælpsdækning, erhvervsforsikringer og kollektive forsikringer.