Regler og vilkår

Overskud

Baggrunden for udbetalingen er, at bestyrelsen i LB Forsikring generelt har besluttet:  

  • Der tilbagebetales 25 % af selskabets eventuelle overskud før skat (omfattende såvel det forsikringstekniske resultat som investeringsafkastet)
  • Der udbetales ikke anciennitetsrabat, såfremt selskabets overskud før skat er mindre end 100 mio. kr. Beløbet (25 %) overføres i stedet til det efterfølgende år
  • Eventuelle efterfølgende underskud fratrækkes ikke i de(t) overførte beløb
  • De overførte beløb frigives i førstkommende år, hvor overskuddet overstiger de 100 mio. kr. alternativt det regnskabsår, hvor det akkumulerede beløb overstiger 50 mio. kr.
  • Beløbet udbetales i det efterfølgende år (efter generalforsamlingens godkendelse af årsregnskabet).

Vilkår for anciennitetsrabat

Der gælder følgende vilkår for udbetaling af anciennitetsrabat:

  • Når du har haft din indboforsikring hos LB Forsikring uafbrudt i 6 år, er du berettiget til at få rabat 
  • Hvis du i en periode ikke har haft din indboforsikring hos os, tager vi udgangspunkt i den dato, hvor din forsikring senest blev oprettet
  • Du får rabat på de fleste af dine private forsikringer, dog ikke Forlænget rejseforsikring, ejerskifte- og entrepriseforsikring og andre forsikringer, som LB Forsikring formidler: AP Børnesygdomsdækning, sundhedsforsikring, ledighedsforsikring, vejhjælpsdækning og livs- og pensionsforsikring. 
  • Du får rabatten uanset, om du har haft skader på dine forsikringer, eller du i forvejen får andre rabatter, fx aldersrabat eller rabat på grund af valg af selvrisiko. 
Kurv: [ ]