Medlemsberettigelse

Du kan blive medlem hos Lærerstandens Brandforsikring, hvis du:

 • har en uddannelse som lærer eller pædagog
 • har en universitetsuddannelse inden for humaniora (fx cand.mag.), samfundsfag, teologi eller naturvidenskab
 • har undervisning eller pædagogisk arbejde som dit hovederhverv

Sådan bliver du medlem i Lærerstandens Brandforsikring

Skoler

Du er medlemsberettiget, hvis du er i en af følgende grupper:

 • Lærere og øvrige ansatte inden for folke-/privatskoleområder
 • Ansatte i Danmarks Lærerforening
 • Ansatte på Danmarks Pædagogiske Universitet
 • Ansatte på Danmarks Lærerforenings Kursusejendomme

Andre skoler herunder seminarier og universiteter

Lærere og øvrige fastansatte på andre uddannelsesinstitutter. Du skal være ansat direkte af uddannelsesinstitutionen og arbejde mindst 16 timer om ugen. 

Pædagogområdet

 • Børne- og ungdomspædagoger
 • Klubmedarbejdere der er medlemsberettigede i BUPL
 • Socialpædagoger
 • Ansatte i BUPL
 • Uddannede talepædagoger

Medlemsberettiget jf. særlige aftaler

 • Ansatte i Falck
 • Præster der er berettiget til medlemsskab af Den Danske Præsteforening
 • Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed
 • Professionsbachelor i Tekstildesign, -håndværk og formidling (tekstilformidleruddannelsen).

Studerende

 • Studerende, der læser til lærer, pædagog/socialpædagog eller tegnsprogstolk
 • Magisterstuderende
 • Studerende til Professionsbachelor i Tekstildesign, -håndværk og formidling (tekstilformidleruddannelsen) på Håndarbejdets Fremme - UCC og TEKO Design+Business VIA UC.
 • Studerende til professionsbachelor i Ernæring og Sundhed.
Kurv: [ ]