Ryanair varsler strejker

Læs her hvordan du skal forholde dig

Boliger

Næste udbudsperiode:
De næste ledige lejligheder kan søges i perioden fra den 23-07-2018 til og med den 01-08-2018.

Udlejningsvilkår

Den daglige administration af ejendommene ligger hos Ejendomsadministrationsselskabet DEAS, som står for alle praktiske forhold omkring ejendommene. Ved en overtagelse af et lejemål, vil man modtage nærmere information herom.

Lejlighederne overdrages som beset bortset fra misligholdelse og lignende. Standarden af det enkelte lejemål kan variere. I en række tilfælde vil der være sket en delvis modernisering eller evt. en totalmodernisering af lejligheden.

For langt de fleste lejemål vil der være beløb på vedligeholdelseskonto, som kan benyttes til maling, hvidtning og tapetsering af lejligheden efter aftale med ejendommens vicevært.

Hvis lejligheden overtages totalmoderniseret vil vedligeholdelseskontoen naturligt være tom og ny opsparing sker fra indflytningen. Hvis en lejlighed udbydes delvist moderniseret, vil der være angivet en ca. pris, indtil byggeregnskab for moderniseringen er afsluttet.

Lejemålene skal ved fraflytning afleveres i samme stand, som ved overtagelsen.

Husleje og evt. antennebidrag og bidrag til beboerrepræsentation m.v. samt a’conto varmebidrag betales forud, ligesom der ved overtagelse yderligere skal betales 3 mdr., depositum samt 1 måneds forudbetalt husleje.

Varmeforbruget opgøres en gang årligt, hvorefter endelige afregning sker.

Vand, el og evt. gas betales normalt efter forbrug og afregnes direkte med leverandøren.

Der udfærdiges ved henholdsvis ind- og udflytning en flytterapport, hvor standard og evt. mangler m.v. beskrives.

I langt de fleste ejendomme er det ikke tilladt at holde husdyr.

Der er ikke elevator i ejendommene med undtagelse af Vester Voldgade 6-8.

I øvrigt gøres opmærksom på, at i en række af vores ejendomme i Københavns Kommune er vi lovgivningsmæssigt forpligtede til at tilbyde hver 3. lejlighed til kommunen til brug ved genhusning i forbindelse med deres byfornyelsesprojekter.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan kan jeg søge om en lejlighed?

Lærerstandens Brandforsikrings ledige lejligheder ligger i på forhånd fastsatte udbudsperioder på hjemmesiden under boliger. Her - og kun her - kan du søge.

Hvad er kriterierne for at kunne søge og få tilbudt en lejlighed?

At du er medlem i Lærerstandens Brandforsikring, og at du har den længste anciennitet blandt alle de ansøgere, der har søgt den pågældende lejlighed.

Kan jeg få overført anciennitet fra min tidligere ægtefælle/samlever?

Ja, hvis der har været et ubrudt medlemskab i Lærerstandens Brandforsikring - altså hvis du efter en skilsmisse selv tegnede forsikringer i Lærerstandens Brandforsikring.

Kan jeg se en lejlighed inden jeg søger på den?

Nej, lejligheden kan du først se, hvis du får den tilbudt.

Kan jeg søge om en lejlighed til min søn/datter?

Desværre nej. Det er alene medlemmer, der kan søge om en lejlighed. At leje en lejlighed i Lærerstandens Brandforsikring er en personlig mulighed, som ikke kan overdrages til andre. Hvis din søn eller datter selv er medlemsberettiget og har eget medlemsnummer hos os, kan han eller hun naturligvis søge på lige fod med alle vores andre medlemmer.

Lærerstandens Brandforsikring har ikke mit CPR nr. - kan jeg søge alligevel?

Nej, du skal registrere dit CPR nr. hos Lærerstandens Brandforsikring.

Du kan registrere dit CPR nr. her
(Bemærk, at der vil gå 1 dag før dit CPR. nr. er registreret i vores system og til brug på hjemmesiden).

Hvornår kan jeg se lejligheden, som jeg har ansøgt om?

Hvis du har højeste anciennitet på en lejlighed efter at udbudsrunden er afsluttet, vil du få tilbudt lejligheden og vil så kunne besigtige den inden endelig accept. Fristen for at få foretaget denne besigtigelse er højst 5 hverdage efter at lejligheden er blevet tilbudt.

Hvornår skal jeg endeligt acceptere lejligheden?

Lejligheden skal senest accepteres 2 dage efter at den er besigtiget. Overtagelsen af lejligheden skal senest ske efter indeværende måned + 30 dage til den 1. i en måned. Den tilbudte lejlighed kan naturligvis altid overtages hurtigere, hvis den er klar til indflytning.

Hvilke konsekvenser har det at sige nej til en tilbudt lejlighed?

Man kan højst sige nej 3 gange indenfor en 3-årig periode. Har man således sagt nej 3 gange, kan man først komme i betragtning igen, når der er gået 3 år regnet fra det sidste nej.

Hvordan beregnes anciennitet - hvis forsikret gennem Dansk Magisterforening?

Hvis du er forsikret under den kollektive gruppeaftale (studieforsikring) gennem Dansk Magisterforeing, beregnes ancienniteten først fra det tidspunkt, hvor forsikringen er overgået til Lærerstandens Brandforsikring direkte og med eget medlemsnummer - den kollektive gruppeaftale overgik til individuelle policer pr. 01.01.2004.
MainLayout.Basket [ ]