Generelle konkurrencebetingelser

Præmier og præmiens værdi og hvornår vinderen trækkes, vil fremgå af den aktuelle konkurrence. Vi kontakter vinderen af konkurrencen direkte via e-mail eller telefon, hvis vinderen har opgivet korrekt e-mailadresse eller telefonnummer ved deltagelse. Det er en betingelse for at få ret til præmien, at vi kan opnå kontakt til vinderen inden 4 uger efter trækningen. Ellers forbeholder vi os retten til at udtrække en ny vinder.

Vinderen får tilsendt gevinsten direkte fra Lærerstandens Brandforsikring eller evt. samarbejdspartner/præmiekøbssted. Vinderen offentliggøres her, medmindre andet er oplyst for den aktuelle konkurrence. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter.

Medarbejdere fra LB Forsikring A/S, som Lærerstandens Brandforsikring er en del af, kan ikke deltage.