Behandling af personoplysninger og data ifm. LB@Hjem

LB Forsikring er selvstændigt dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om dig. 

LB@Hjem leveres i samarbejde med Cavius ApS og Cosesy A/S. 

Cavius Aps er lokaliseret i Danmark og behandler dine oplysninger som selvstændigt dataansvarlig. Cavius modtager bestillinger på LB@Hjem basispakke via cavius.com og videregiver oplysninger til LB Forsikring om, hvem der har bestilt basispakken bestående af en alarmbase og en lækagesensor til rør. Cavius Aps er dermed selv ansvarlig for at overholde persondatalovgivningen. Det betyder blandt andet, at du skal tage kontakt til Cavius, hvis du vil benytte din ret til at få indsigt, til at få slettet data eller gøre indsigelse mod behandlingen eller korrigere dine personlige oplysninger hos Cavius på info@cavius.com.

Cosesy er lokaliseret i Danmark og behandler dine oplysninger som selvstændig dataansvarlig. Cosesy registrerer data om de sensorer, der tilknyttes alarmbasen, f.eks. placering af sensorer og de hændelser sensoren opfanger. Derudover registreres de data, som du indtaster i appen, herunder din internetudbyder, placering af sensorer samt brug af app’en.  Cosesy A/S er dermed selv ansvarlig for at overholde persondatalovgivningen. Det betyder blandt andet, at du skal tage kontakt til Cosesy, hvis du vil benytte din ret til at få indsigt, til at få slettet data eller gøre indsigelse mod behandlingen eller korrigere dine personlige oplysninger hos Cosesy på info@cosesy.com.

Når du bestiller LB@Hjem basispakke modtager LB Forsikring dataudtræk fra Cosesy med de data, der opsamles via app’en samt via dine sensorer, herunder alarmer. Vi modtager alene almindelige personoplysninger om dig i den her forbindelse og således hverken dit CPR-nr. eller følsomme personoplysninger fra sensorerne, og data kan kun tilgås af et begrænset antal medarbejdere hos LB Forsikring. For at kunne foretage en tilstrækkelig analyse og vurdering af LB@hjem i forhold til at opnå nedenstående formål, har vi brug for at indsamle disse personoplysninger og sensordata.

Vi behandler data til disse formål:
  • For at føre register over hvilke medlemmer der benytter LB@Hjem
  • For at LB Forsikring kan få viden om de hændelser, der fører til skader, så vi i fremtiden kan blive bedre til at minimere og forebygge skader.
  • For løbende at evaluere den tekniske løsning med henblik på evt. forbedringer fremadrettet
  • Til brug for test af LB@Hjem med henblik på at undersøge, om denne bør indgå i LB’s produkter og services fremadrettet.

Behandling af oplysningerne til ovennævnte formål bliver behandlet efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning).

LB Forsikring modtager data fra dine sensorer, så længe du benytter løsningen. Når du opsiger din forsikring eller framelder dig løsningen ophører dataudvekslingen med Cosesy.

Dine personoplysninger vil blive behandlet af vores databehandlere, herunder analysebureauer, it- og hostingpartnere beliggende inden for EU/EØS. Disse databehandlere behandler alene dine personoplysninger efter aftale med og instruks fra os.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:

LB Forsikring opbevarer alle personoplysninger og sensordata, som indsamles i pilotfasen indtil 1. maj 2020. Herefter opbevarer LB Forsikring dine oplysninger i 6 måneder til brug for analyse af de indsamlede resultater samt til en samlet vurdering af LB@Hjem.

Da en del af Smart Home pilotens formål er at afdække, i hvor høj grad sensorer forebygger skader, er det nødvendigt at kunne koble sensordata til forsikringspolicerne. Det er ligeledes en del af Smart Home pilotens formål at afdække, hvordan sensordata ser ud forud for en skade, for at finde ud af, om sådanne data kan være med til at forebygge skader. Dette er kun muligt, såfremt sensordata kobles til de skader, der måtte komme fra vores medlemmer, der har installeret disse sensorer. Det er således nødvendigt, at vi gemmer disse data til brug for ovenstående formål.

Vi har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger eller om udøvelse af dine rettigheder. Læs mere her

Du har ret til at anmode os om indsigt i, berigtigelse eller sletning af oplysninger eller begrænsning af behandling af dine oplysninger og gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger samt efter omstændighederne en ret til dataportabilitet. Læs mere her

Ønsker du at udnytte dine rettigheder eller at klage over vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på e-mail: persondata@lb.dk. Du har også ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K., telefon: 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Du kan få flere informationer om, hvordan vi behandler personoplysninger her