Heltid eller fritid?

Heltidsdækning

Du kan selv vælge, hvornår din forsikring skal dække.

Med heltidsulykkesforsikringen er du dækket hele døgnet - i både fritiden og arbejdstiden. Dermed har du også mulighed for ekstra erstatning, hvis du fx også er dækket af dit arbejde i arbejdstiden.

Fritidsdækning

Med fritidsulykkesforsikringen er du dækket i fritiden, men altså ikke i arbejdstiden. Hvis du er arbejdsløs, er du dog dækket hele døgnet. Og studie anses også som fritid.

Forsikringen dækker ikke under arbejde som selvstændig, arbejde for andre, arbejde under militær-, hjemmeværns- og civilforsvarstjeneste eller lignende.