Dækning

Dækker
Dækker
Tilvalg
Varigt mén på grund af ulykkestilfælde
Vi anbefaler, at du vælger en méngrad på 5 %. Vi følger Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel, når vi opgør størrelsen af méngrad.
Ved ulykkestilfælde forstår vi en pludselig hændelse, der forårsager personskade.
 
Udgifter til behandling
Dækker nødvendige udgifter med op til 7.400 kr. (2022) til behandling hos læge, fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog som følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde.
 
Fritids- eller heltidsdækning
Fritidsdækning dækker dig i fritiden.
Heltidsdækning dækker dig døgnet rundt, også på arbejde, under studieforsøg og i praktik.
 
Tandskader
Dækker rimelige udgifter til tandbehandling som følge af et ulykkestilfælde.
 
Farlig sport
Med en ulykkesforsikring hos os er du også dækket for skader på grund af farlig sport.
Det er ikke alle forsikringsselskaber, der dækker farlig sport og farlige aktiviteter, så det skal du være opmærksom på, hvis dyrker farlig sport eller andre farlige aktiviteter, og ikke har din ulykkesforsikring hos os.
 
Tillægserstatning ved mén over 30 %
Giver ret til dobbelterstatning ved varige mén på over 30 % efter et ulykkestilfælde.
 
Begravelsesdækning til børn
Børn har automatisk en begravelsesdækning på 50.000 kr., der ikke kan forhøjes eller fravælges.
 
Fører af motorcykel
Motorcykel og knallert 45
Som fører af motorcykel, scooter eller knallert 45 er du også dækket af vores ulykkesforsikring, hvis du kommer til skade under kørslen. Det er heller ikke alle forsikringsselskaber, der har den dækning.
 
Dødsfaldsdækning
Vi betaler en aftalt dødsfaldserstatning, når et ulykkestilfælde er den direkte årsag til sikredes død, og dødsfaldet sker inden for 1 år efter ulykkestilfældet.
 

Kan jeg blive medlem?

Du kan blive medlem på flere måder. Er du fx lærer eller har du en pædagogisk profession, kan du blive medlem.
Her er nogle af de større professioner, som giver mulighed for at blive medlem:

  • Lærere
  • Gymnasielærere
  • Magistre (medlem af DM)
  • Pædagoger
  • Socialpædagoger
  • Ungdomspædagoger
  • Præster