Sommerhusforsikring

  • Dækker ting i sommerhuset
  • Dækker bygningen
  • Tilvælg udlejningsdækning

  Sommerhusforsikringen sikrer dit sommerhus og de ting, du har i huset. Vi anbefaler, du køber alle dækninger til bygning og indbo for at være fuldt dækket, hvis uheldet skulle være ude.

   

Bestil forsikring

Er du allerede forsikret hos os kan du beregne pris og bestille et tilbud på Mit LB.

Log på Mit LB

Er du endnu ikke forsikret, så ring til os på:

 

33 11 77 55

Dækning

Dækker
Indboforsikring
Bygningsforsikring
Tilvalg
Brandskade, lynnedslag og eksplosion
Dækker bygningen og fastmonteret tilbehør som fx hårde hvidevarer efter brandskade og direkte lynnedslag.
 
Tyveri og hærværk
Dækker ved tyveri og hærværk forvoldt med vilje og i ond hensigt.
 
Retshjælp
Dækker udgifter til visse private retssager, hvor sikrede er part som ejer, tidligere ejer eller bruger af den forsikrede ejendom.
 
Elskade
Dækker enhver skade på elektriske ledere og komponenter på grund af kortslutning mv.
 
Glas og sanitet
Dækker brud på ruder, toiletter og glaskeramiske kogeplader i sommerhuset.
 
Indbodækning
Dækker brand-, vand-, storm-, og tyveriskader på dine ting, når de fast er i sommerhuset.
 
Stormskade
Dækker skader efter storm.
 
Vandskade
Dækker skader fra vand, olie, kølevæske mv., der pludseligt og tilfældigt strømmer ud fra installationer og skader efter frostsprængninger.
 
Ansvarsforsikring
Dækker sikredes erstatningsansvar for skade på personer og ting.
 
Skjulte rør og stikledninger
Dækker brud på skjulte rør, kabler og stikledninger.
 
 
Bygningsbeskadigelse
Dækker bl.a. storm- og vandskader, tyveri og hærværk, glas og sanitet.
 
 
Huslejetab
Dækker tabte lejeindtægter og merudgifter til egen ferie, når tabet skyldes, at sommerhuset ikke kan bruges på grund af en skade, vi dækker.
 
 
Svampe-, råd- og insektangreb
Dækker skader på dit sommerhus, der skyldes angreb af trænedbrydende svamp eller træødelæggende insekter og råd, der har betydning for træets bære- eller funktionsevne.
 
 
Udlejningsforsikring
Ekstra ansvarsdækning, som også omfatter dit ansvar som udlejer, når der sker skade på lejer eller lejers ting. Dækker også, hvis din lejer begår hærværk eller stjæler dine ting.
 
 
Ferielejlighedsdækning
Har du en ferielejlighed, og er det ejerforeningen, der forsikrer bygningen, kan du købe en forsikring, der kun dækker indbo og udlejning hos os.
 
 
Entrepriseforsikring
Dækker skader på dit sommerhus og tyveri af byggematerialer, når du bygger nyt, om eller til.
 
 

Hør mere på

33 95 76 80

Bliv ringet op

Kan jeg blive medlem

Du kan blive medlem på flere måder. Er du fx underviser eller har en pædagogisk profession, kan du blive medlem.
Her er nogle af de større professioner, som giver mulighed for at blive medlem:

 • Lærere
 • Gymnasielærere
 • Magistre
 • Socialpædagoger
 • Talepædagoger
 • Ungdomspædagoger
 • Klubmedarbejdere
 • Præster

Se flere muligheder her

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan bestiller jeg en ejerskifteforsikring til mit sommerhus?

Med en ejerskifteforsikring sikrer du dig som køber af sommerhus mod uforudsete udgifter til reparation af skjulte skader og forhold, der medfører en nærliggende risiko for skade på din nye ejendom. Med skjulte skader menes forhold som var til stede på overtagelsesdagen, men som ikke er omtalt i tilstandsrapporten eller eleftersynsrapporten.

Ønsker du et tilbud på en ejerskifteforsikring til dit sommerhus, skal du kontakte vores samarbejdspartner Frida Forsikring.

Ønsker du rådgivning om forsikringen, kan du ringe til dem på: 70 70 78 79, eller du kan sende en e-mail til: ejerskifte@fridaforsikring.dk. Skriv Tilbud ejerskifteforsikring i emnefeltet

Frida Forsikring skal vide:

 • Overtagelsesdato
 • Dit telefonnummer, så Frida Forsikring kan kontakte dig for eventuelle spørgsmål
 • Navn og adresse
 • Dit cpr-nummer
 • At du er henvist af Lærerstandens Brandforsikring

Du skal også sende kopi med af:

 • Tilstandsrapport
 • Eleftersynsrapport

Da vi løbende samarbejder med Frida Forsikring om at forbedre medlemsoplevelsen, er du velkommen til at kontakte Medlemsjura, hvis der opstår problemer eller udfordringer.

Medlemsjura kan træffes på 33 48 59 58 på hverdage mellem 10 og 14 eller du kan sende en e-mail til jura@lb.dk.

Jeg skal bygge nyt, om eller til - skal jeg have et tillæg til sommerhusforsikringen?

Når du går i gang med at bygge nyt, bygge om eller bygge til, øger du risikoen for en række skader på sommethuset.

For at få den dækning du har brug for, skal du købe en entrepriseforsikring som tillæg til din sommerhusforsikring.

Med en entrepriseforsikring får du en all-risk forsikring, der bl.a. dækker:

   • Skader på byggeriet

   • Skader på bestående bygning

   • Tyveri af byggematerialer

   • Ansvarsforsikring under byggeriet

Dækker sommerhusforsikringen, hvis jeg bor i sommerhuset hele året?

Bor du i dit sommerhus året rundt, skal du vælge en husforsikring og en indboforsikring for at få den dækning, du har brug for.

Skal jeg have en ekstra forsikring, hvis jeg lejer mit sommerhus ud?

Lejer du dit sommerhus ud, anbefaler vi du køber en udlejningsdækning.  

Udlejningsdækningen sikrer dig, hvis der sker skader på dine ting eller de bliver stjålet, mens sommerhuset er lejet ud. Udlejningsdækningen giver dig også den ekstra ansvarsdækning, du har brug for som udlejer.

Dækker sommerhusforsikringen smykker og andre særlige værdigenstande?

Sommerhusforsikringen dækker ikke særlige private værdigenstande som smykker, guld, sølv og mønt- og frimærkesamlinger.

Det betyder ikke, at du ikke kan medbringe smykker, når du opholder dig i dit sommerhus. Har du indboforsikring hos os på din hjemadresse, giver den dækning for dine smykker – også når du midlertidigt har dem med uden for hjemmet.

Men det betyder, at du skal huske at tage dine smykker med, når du rejser hjem fra sommerhuset. Indboforsikringen dækker nemlig ikke dine smykker, hvis du har dem liggende i sommerhuset henover vinteren.

Hvad gør jeg med min sommerhusforsikring, når jeg har solgt mit sommerhus?

Har du solgt dit sommerhus, er det den nye ejers forsikringsselskabs pligt at sende os en opsigelse af sommerhusforsikringen.

Sker det ikke automatisk, skal du kontakte os.

MainLayout.Basket [ ]