Psykologisk krisehjælp – en del af din forsikring

Vores indboforsikring indeholder psykologisk krisehjælp, der giver ret til krisehjælp ved livskriser. Psykologisk krisehjælp er en fast del af din indboforsikring, og der er ingen egenbetaling på psykologhjælpen. Alle de familiemedlemmer, der er omfattet af din indboforsikring, har adgang til psykologisk krisehjælp.

Har du været udsat for en voldsom hændelse, som fx ulykke, dødsfald eller skilsmisse, er det normalt, at du reagerer på en måde, der kan være svær at håndtere. Tankerne kører måske rundt, og du kan ikke kontrollere dine følelser.

Det vil måske være nemmere for dig at være i den situation, du står i og komme godt videre, hvis du deler dine tanker med en professionel og får sat ord på nogle af de følelser, der bliver ved med at dukke op.

Hvad dækker forsikringen?

Du og din familie kan få op til 10 timers rådgivning og behandling gennem Falcks netværk af psykologer hele døgnet i følgende tilfælde:

  • Pludseligt dødsfald eller livstruende sygdom blandt nære pårørende
  • Ulykker eller hændelser, som den sikrede har været en del af uden nødvendigvis at have lidt fysisk overlast, fx trafik- eller færdselsulykker, brand-, drukne-, og forgiftningsulykker eller hændelse i forbindelse med vold, overfald eller trusler
  • Identitetstyveri
  • Indbrud/indbrudsforsøg
  • Skilsmisse
  • Abort.

Forsikringen dækker hændelser i dit fritids-/privatliv, og ikke arbejdsrelaterede hændelser, og der kan ydes krisepsykologisk bistand i op til et halvt år efter hændelsen.

Der sidder psykologer klar til at give psykologisk krisehjælp pr. telefon døgnet rundt, og Falck kan stille transport til rådighed fra din bopæl til psykologens praksis.

Sådan gør du

Har du brug for psykologisk krisehjælp, skal du ringe til Falck på 70 15 55 00, som sidder klar til at hjælpe dig hele døgnet. Vær opmærksom på, at du ikke selv kan tage kontakt til en psykolog. Det er Falck, der henviser til de psykologer, der er i deres netværk.

Læs mere om vores indboforsikring, og hvad den dækker.

April 2019