Hvem skal betale erstatning, hvis du spilder kaffe i din vens computer?

Mange ved ikke, at indboforsikringen også indeholder en ansvarsforsikring, der dækker det erstatningsansvar, du eller en anden i husstanden kan pådrage sig, hvis I er skyld i skader på andre personer eller deres ejendele.

Det er skader, som du kan risikere selv at skulle dække, hvis du fravælger indboforsikringen, og som kan blive meget dyre. Der er dog forskel på skadernes karakter. Få styr på indboforsikringen. Den dækker måske mere, end du tror.

Gæstebudsskader og juridisk ansvar

Der er skader, du har et juridisk ansvar for at dække. Og så er der skader, du kan føle et moralsk ansvar for at dække. Det kan fx være såkaldte gæstebudsskader, hvor du i forbindelse med almindeligt privat samvær, kommer til at ødelægge en ting, du ikke har juridisk ansvar for at dække.

Har dit barn fx smadret naboens vindue med en bold, har du typisk et juridisk ansvar for at dække udgiften via din forsikring, hvis naboen ikke selv har en forsikring, der dækker. Men spilder du kaffe i en vens computer, er det en gæstebudsskade, og så har du ikke juridisk pligt til at betale erstatning. Alligevel dækker vi oftest begge dele, og du har desuden ingen selvrisiko på gæstebudsskader hos os.

Dækning ved lån fra det offentlige

Vi ser af og til, at det offentlige kræver, at du underskriver erklæringer om ansvar for ting, du har lånt eller fået stillet til rådighed, fx hjælpemidler, hospitalsudstyr og tablets. Har det offentlige pligt til at udlevere ting, kan det ikke kræve erstatning af dig, med mindre du har vist grov uagtsomhed.

Hos os har vi den holdning, at vi gerne hjælper vores medlemmer i en dialog med det offentlige – fx ved at vi hjælper med af afvise kravet på medlemmets vegne eller går ind og erstatter og rejser kravet om refusion mod det offentlige.

Andre dækninger på indboforsikringen

Indboforsikringen dækker* måske mere, end du lige tror. Ud over ansvarsforsikringen dækker den blandt andet også tyveri og røveri uden for hjemmet (også cykler), psykologisk krisehjælp og retshjælp. Desuden giver indboforsikringen mulighed for at købe en rejseforsikring.

*Indtil du er 21 år, er du dækket af dine forældres indboforsikring, uanset om du bor hjemme eller ej, hvis du ikke er gift, lever i fast parforhold eller har børn.

Læs mere om indboforsikringen, og beregn pris